Regionordförande Peter Borring för LRF i Östergötland var tydlig när han öppnade konferensen på Vreta kluster:

– Man ska inte bygga bostäder, lager och fabriker på högproduktiv jordbruksmark. Ska vi klara framtidens matförsörjning måste kommunerna söka efter alternativa platser och lösningar för våra växande städer.

Linköping växer så det knakar
Ett 50-tal riksdagsmän, kommunpolitiker och tjänstemän hade mött upp för en kunskapsdag om resursen jordbruksmark, däribland Muharrem Demirok (C) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och ett av Linköpings kommunalråd.

– De senaste nio åren har Linköping vuxit med motsvarande ett Söderköping. Och håller prognoserna kommer vi växa med ett Mjölby fram till 2030. Då räcker inte marken till. Vi kommer att behöva använda även åkermark för utbyggnaden av Linköping, bekänner Murre som ändå efterlyser bättre verktyg. 

Åkermark inget riksintresse
– Jag är som en vakthund. Vi ska inte bygga på mer mark än vad som behövs. Först ska vi pröva alla sätt som finns. Förtäta innerstaden, bygga högre och ta diskussionen med de som bott glest i våra ytterkanter, tillägger han.  

Riksintressen för militären, fornminnen, kulturminnen, eklandskap, sällsynta arter och naturtyper liksom buller begränsar enligt Murre. Då ligger den oskyddade åkermarken som en resurs för stadsutveckling. Helt utan skydd.

Vill att riksdagsmän agerar
Strax intill platsen för seminariet väntar 28 hektar jordbruksmark på att ge plats åt 1 000 bostäder i Ljungsbro, ett projekt som han välkomnat, som inom kort kommer att exploateras.

– I det korta perspektivet är det lättare att bygga på platt jordbruksmark än där sten måste sprängas bort. Men då glömmer man hur mycket produktiv jordbruksmark som offrats, mark som aldrig kan återskapas, kontrar Peter Borring, LRF:s ordförande i Östergötland.

Muharrem vände sig till de tre riksdagsmännen Magnus Oscarsson (KD), Johan Löfstrand (S) och John Widegren (M) med en direkt uppmaning: att göra gemensam sak, en partiöverskridande motion där de som lagstiftare gör åkermark värd att värna och skydda, så Sverige kan klara sin framtida livsmedelsförsörjning.

Lyft svensk matproduktion
– Jordbruksmarken är en ständig förlorare. Vi måste få ett slut på det. Den kan inte alltid stå som Svarte Petter. Vi måste lära oss själva och barnen hur vi producerar mat, men också stå upp för den svenska matproduktionen som är i särklass. Vi behöver fler dagar som denna, som lyfter viktiga frågor för vårt samhälle, menar Murre.

Under dagen medverkade även lantbrukskonsulent Anders Eliasson från Länsstyrelsen Östergötland som berättade om regelverket för jordbruksmark. Christian Wintenby, chef för detaljplanering i Linköpings kommun, redogjorde för hur den växande staden tänker medan universitetslektor Kristina Trygg beskrev vad framtidens tjänstemän får för utbildning i strategisk samhällsplanering.