Grattis till uppdraget Mimmi! Berätta gärna kort om dig själv.

- Jag är uppväxt söder om Vadstena på en gård med grisuppfödning och växtodling. I Uppsala läste jag till husdjursagronom och under studietiden var jag aktiv i LRF Ultunas styrelse. Här i Östergötland har jag varit sammankallande i LRF Ungdomens valberedning, och förra året kom jag in i styrelsen. Jag jobbar som grisfodersäljare och produktchef för premixer på Swedish Agro. På fritiden tillbringar jag mycket tid på föräldragården samt på min mans gård med nötkreatur och skog.

Vilka frågor engagerar dig lite extra?

- Att den svenska lantbrukaren ska få utvecklas och ha lönsamhet i sitt företag, men också känna att man är en viktig företagare för ett hållbart samhälle och kunna känna sig betydelsefull för det framtida svenska jordbruket.

Vad hände mer på årsmötet?

- Det blev stora förändringar i styrelsen. Joakim Engman blev ny vice ordförande och tre nya ledamöter valdes in; Rosie Johannesson, Carl Wendler och Matilda Danielsson. De som slutat är Arvid Pettersson, Erica Pershagen, Martin Säfström och Elin Anderberg. Kvar ifrån den gamla styrelsen är Joakim Engman, Fredrik Ekman, Gustav Strålin, Amanda Andersson och jag.