Kandidaterna har fått svara på 3 frågor:
1. Berätta kort om dig själv.
2. Vad har du för verksamhet, inriktning på gården, eller andra meriter/kopplingar till de gröna näringarna?
3. Vad vill du jobba med och driva för frågor som förtroendevald i regionstyrelsen?

Gabriella Cahlin - webb.jpg

Gabriella Cahlin

Jag heter Gabriella Cahlin och är uppväxt i Göteborg. Under studierna till mark/växt agronom träffade jag min man, och nu bor vi sedan över 30 år på hans föräldragård utanför Ödeshög.

Vår gård är ett familjejordbruk med dikor och växtodling. Det är huvudsakligen min man som driver jordbruket och jag hjälper till när det behövs. Jag har arbetat i 28 år på Jordbruksverket, bland annat som chef för växtodlingsenheten och marknadsavdelningen. Men jag tröttnade på att pendla och driver nu ett eget företag inom design och produktutveckling.

Jag har ett brett intresse för de gröna näringarna, men brinner särskilt för frågor om hur vi ska kunna förena en hållbar utveckling med ökad konkurrenskraft för jordbruket. Jag gillar problemlösning och engagerar mig därför gärna i sådana frågor.

David Varverud - webb.jpg

David Varverud

45-årig fyrbarnsfar. Teknikintresserad Lantmästare och maskiningenjör. På fritiden följer jag gärna energidebatten i samhället och intresserar mig för olika typer av motorsport. Extremt intresserad av elprisets utveckling både på lång sikt och på dygnsbasis. Håller mig dagligen uppdaterad på tim-priset för el på Nordpool. Jag diskuterar gärna olika former av beredskap för störningar i samhället som vi känner det idag, energiförsörjning, el, vatten, mat och transporter – hur kan jag som lantbrukare/privatperson minska min sårbarhet? Har även ett nyupptaget intresse för jakt, främst med anledning av den kommande vildsvinsfrågan.

Jag driver tillsammans med min fru Karin 285 hektar växtodling från gården Smedberga Backgård utanför Motala. 80 hektar av den totala arealen odlas ekologist. Driver gården helt fossilfritt, har inte köpt fossil diesel på tio år och producerar 50 procent av årsbehovet av el med solceller. Startade 2006 Energifabriken som idag tar stor del av det dagliga engagemanget. Jobbade före det 14 år på Väderstad-Verken med konstruktion och utveckling av såmaskiner.

Samhällets resa mot fossilfrihet är en del av min vardag. Lantbrukets utmaningar på den resan ligger högt i min prioritering. Jag hoppas kunna tillföra erfarenhet och nya infallsvinklar i det arbetet. Fossilfrihet i lantbruket är en jätteutmaning, men samtidigt en enorm affärsmöjlighet.

Jonas Edlund - webb.jpg

Jonas Edlund

Är 57 år och uppväxt på föräldragård som jag tog över 1999. Jobbade inom kraftverksindustrin innan med produktion av el och värme. Bor i Stjärnorpsskogarna med min sambo Monica.

Jag har en skogsgård på ca 380 hektar, och producerar höensilage till stallet. Har stall för cirka 75 hästar, som drivs av en av mina döttrar. Är nu mest skogsentreprenör och hjälper till att köra ut barkborrevirke åt privata skogsägare och på uppdrag åt Södra skogsägarna.

Jag brinner för skogsfrågor och framför allt viltförvaltning, där jag är engagerad i Södra som viltombud. Sitter även med i styrelse för älgförvaltning, kronförvaltning och var med och bildade Östergötlands första dovförvaltningsområde.

LÄS MER: Peter Borring slutar som LRF-ordförande i Östergötland - valberedningen föreslår Jeanette Blackert