Mutebo är idag en ekologisk KRAV-certifierad gård vilket innebär att det är extra viktigt att ha koll på bland annat sin växtnäringsbalans, något som också är grunden i Greppa Näringens miljörådgivning.

- Mycket har man koll på, men det är bra att ta sig tid och gå igenom med en rådgivare på plats. Det är också värdefullt att få hjälp med tips om hur man kan tänka och prioritera, säger Anton som också skulle vilja göra Klimatkollen.

På gården bor Anton med sambo och två barn. I den lilla ”byn” bestående av tre hushåll, bor även Antons syskon med familjer. Anton tog över gården efter sin far när han var 29 år gammal. Efter att ha gått på Vreta Naturbruksgymnasium var yrkesvalet inte så svårt och när tillfälle gavs var det ett naturligt steg att ta över föräldragården. Att ta över en gård kräver en del uppfinningsrikedom, inte minst för att få ekonomin att gå ihop. Anton har tagit över 92 hektar, mestadels åkermark och lite beten. Idag finns det 60 dikor på Mutebo gård. Och det är en harmonisk besättning som lugnt betraktar oss när vi kommer på besök.

– För mig är det viktigt att korna är lugna och lätta att hantera. En del av korna har fortfarande mjölkkoraser i sig och det gör att de är lite fridsammare i lynnet. Och så föds alla kalvar inne så att de vänjer sig vid människor från början, säger Anton som också är noga med att hantera korna varje dag.

Gården Mutebo har gjort många Grepparådgivningar under årens lopp med Antons far som ägare. Men när gården bytte ägare gjordes en nystart med Greppa Näringens rådgivning. Anton, som kände till Greppa sedan tidigare, hoppade på när det kom ett erbjudande hem i postlådan. Att miljörådgivningen är kostnadsfri tror Anton är viktigt, speciellt för nystartade lantbruksföretag.

I dag arbetar Anton även deltid utanför gården under vissa perioder på året, men i framtiden vill han expandera och utveckla sin produktion för att på heltid kunna ägna sig åt lantbruket.

Mer om Greppa Näringen

Vill du veta mer om Greppa Näringen?
Klicka här för att komma till www.greppa.nu