Peter Borring har varit LRF Östergötlands ordförande i elva år, sedan mars 2009. Med stort kunnande, pedagogiska exempel och humor har han synts flitigt i media och på olika mötesarenor och därmed blivit en uppskattad och framträdande talesperson för LRF och det östgötska jord- och skogsbruket. Anledningen till att han nu väljer att kliva av är att både företag och familj växt och behöver mer tid.

- Det har varit en fantastisk tid som bjudit på många möten med medlemmar, tjänstepersoner, politiker, allmänhetens intresse för våra frågor och en bra dialog med media. Mitt engagemang för Östergötlands bönder, LRF och dess medlemmar är fortsatt starkt, men jag känner att man måste våga släppa taget om något när det fortfarande är roligt och inte först när man bar tröttna, säger Peter Borring.

Han fortsätter.

- Det känns som ett bra läge att kliva av just nu. Våra frågor är uppe på agendan i samhället, LRF är en uppskattad aktör att föra samtal med, den regionala styrelsen och medarbetarna utgör ett vasst lag och det finns en bra efterträdare till mig! Detta i kombination med att företag och familj har växt under åren, väljer jag att gå vidare från det här uppdraget till att gå hem till gården, utveckla mitt företag och ge lite mera tid för min familj. Sedan har jag kvar några mindre omfattande förtroendeuppdrag.

Jeanette Blackert föreslås bli ny ordförande
Jeanette Blackert är vice ordförande i LRF Östergötland och föreslås av valberedningen att bli ny ordförande. Jeanette driver Blackerts Lantbruk utanför Skänninge tillsammans med sin man Hans. På gården föder de upp grisar med största möjliga djuromsorg och minsta möjliga miljöpåverkan.

- Det känns roligt och spännande att bli föreslagen till ordförande. Om jag blir vald av stämman känner jag mig trygg i att vi kommer fortsätta driva viktiga frågor för våra medlemmar och stå upp för konkurrenskraften och framtidstron inom de gröna näringarna. Jag ser framför mig att vi ska jobba mer med hållbarhetsfrågorna. Hållbarhet är den största frågan i samhällsdebatten och vi behöver vara aktiva för att vara relevanta och nyttja potentialen som finns i våra näringar, säger Jeanette Blackert.

Övriga val till styrelsen
Valberedningen föreslår också omval på Magnus Svensson samt nyval på Gabriella Cahlin, David Varverud och Jonas Edlund. Ledamöter som är kvar i styrelsen och har tid kvar på sina mandatperioder är Anna Hägge Nilsson, Per Wendler och Marit Bohlin.

Beslut fattas den 10 mars 2020
Det är valda fullmäktige från regionens lokalavdelningar som på regionstämman den 10 mars väljer styrelse och ordförande. Då får vi veta den nya styrelsen är i linje med valberedningens förslag.

Mer info om regionstämman: Till stämmosidorna (uppdateras löpande)