Här kan du läsa stämmouttalandet i sin helhet:

Stämmouttalande LRF Östergötland 2020. 

-Vi vill möta 20-talet med ökad konkurrenskraft, lönsamhet och minskat beroende av fossila råvaror!  

 ”Ej för krigiskt värv allenast höves kraft och mod 
Odlarbragder också fordrat bondens svett och blod 
Tröttna icke bondeskaror fast vår kamp syns svår 
Liknöjdheten måste vika se'n är segern vår 

Söndrade vi hjälplöst falla - enade vi stå 
Hand i hand en orädd skara, vem kan se'n oss slå? 
Enig vilja ingen tvekan, landets väl går först 
Den, som aldrig ser tillbaka i vår krets är störst 

Bondehär, förtröttas icke - än så är det tid 
Intet som är värt att vinna vinns förutan strid 
Fram till seger, fram till seger är vårt lösenord 
Sveriges bönder jämt försvarat hem och fosterjord” 

Så lyder LRFs kampsång från 30-talet. Med tryggt stöd i tradition av kamp, vilja och framåtanda har alltid LRF Östergötland kämpat för produktionens bästa. För tre år sedan formulerade LRF Östergötland uppmaningen 5050-2020 som ett avstamp för att fasa ut beroendet av fossila drivmedel utan att minska konkurrenskraften för lantbruket.  

När LRF nu formulerar en hållbarhetsstrategi för hela det gröna näringslivet samt en färdplan för fossilfrihet, är branschens egna initiativ som ex Östergötlands 5050-2020 viktiga delar. För att vi ska kunna möta framtidens möjligheter och utmaningar och infria ambitionerna i hållbarhetsstrategin och färdplanen, är marknadens och samhällets betalningsvilja avgörande.  Östergötlands bönder vill möta 20-talet och framtiden med ökad hållbarhet genom att bruka jord och skog aktivt, men klokt, hållbart, långsiktigt och lönsamt! I hela Östergötland. 

Vi förväntar oss därför konkreta förslag och vilja från politik och övrigt samhälle som på allvar gör det möjligt att minska beroendet av fossila drivmedel och samtidigt kraftigt ökproduktionen av mat, energi och övrig råvara från jord och skog i Östergötland och Sverige!  

Många pratar, men inte lika många är beredda att betala.  

Vi vill och vi kan fixa detta om vi tillsammans skapar rätt förutsättningar! 

LRF Östergötlands regionstämma 
Ödeshög, 10 mars 2020