Angreppen fortsätter och östra Sverige är hårt drabbat. Det lika viktigt för enskilda skogsägare som för samhället att fortsätta den envisa kampen med att få ut angripna träd i tid för att begränsa ytterligare spridning.

Råd till dig som är skogsägare

Ut och sök även nu, angripna träd har barkborrarna kvar under barken hela vintern. De behöver tas ned och köras iväg innan värmen kommer. Därefter är det viktigt att fortsätta hålla koll på sina granskogar och ständigt ta bort nyangripna träd hela sommaren. Även om det bara är ett fåtal träd gör det stor skillnad att ta bort dem för att minska risken för ytterligare spridning.

Planera redan nu inför hösten och vintern om du ska avveckla drabbade bestånd och bestånd i riskzonen, såsom gran på tallmark eller gran som är stressad. Även avverkningsmogen skog kan vara bra att anmäla i god tid för avverkning för att ta vara på värdet. Industrin behöver även färskt och friskt virke.

Att tänka på:
• Fortsätt att leta angripna träd.
• Vill du testa fångsvirke och fällor? Ta hjälp av rådgivare.
• Ståndortsanpassa när du föryngrar – rätt trädslag på rätt ställe.
• Gynna löv i röjningar och gallringar för stabila och motståndskraftiga bestånd.
• Var aktiv i skogsskötseln och gallra i tid – vitala skogar klarar angreppen bättre.
• Planera och kontakta din virkesköpare i tid. Avveckla riskbestånd och slutavverkningsmogen gran.
• Anpassa viltstammarna så det är möjligt att föryngra med tall på tall och mellanmarker och så att löv kan bli trädbildande.

Projektet Stoppa Borrarna

Projektet Stoppa Borrarna är en samverkan mellan myndigheter, skogsnäring och organisationer. LRF är med i en arbetsgrupp om skyddad skog.

- Där försöker vi knuffa i regelverken för att begränsa spridning och öppna för skötselåtgärder och dialog samt prioriteringar med hänsyn till riskanalyser. Just nu pågår en översyn av vägledningar och riktlinjer för Länsstyrelser och Skogsstyrelser, berättar Anna Åman, ansvarig för skog- och viltfrågor på LRFs regionkontor.

LÄS MER: Skogsstyrelsens information om granbarkborren och Stoppa Borrarna