Under senvintern tog LRF sats för att sätta fingret på vad som är ett långsiktigt hållbart jord- och skogsbruk. Den svenska självförsörjningsgraden och vikten av lokal produktion har debatterats livligt liksom att handeln, restauranger och kommunerna ska använda mer svenska produkter.

Men vad är hållbarhet för våra regionala hållbarhetsambassadörer Jakob Andersson från Sjökumla söder om Motala, Thomas Danielsson på Lämås utanför Karlskoga och Peter Borring från Södra Karleby norr om Mjölby?

Lönsamhet och ekonomi
– När jag hör ordet Hållbarhet tänker jag på lönsamhet. Utan lönsamhet blir det svårt att tillmötesgå krav och förväntningar på ett hållbart jord- och skogsbruk. Om något ska vara hållbart, oavsett om det handlar om mat, ekonomi eller miljö är det en förutsättning att det finns en efterfrågan och att någon är beredd att leverera, säger Jakob.

Sveriges jordbruk är i världsklass, vad gäller minimal miljöpåverkan och resurseffektivitet. Problemet är bara att vi konkurrerar på en global marknad där det finns aktörer som inte har samma miljöfokus.

– Hållbarhet för mig är en strävan, att det man gör, ska man kunna fortsätta med länge utan att mark, klimat, människor eller djur far illa av det. Att sträva mot en hållbar produktion av mat, där det man tar bort, också måste återföras. Det är självklart i mina ögon, säger Thomas.

Dialog med konsumenter
– Att föra dialog med dagens konsumenter om vad för mat de vill att vi ska producera och vad deras förväntningar på det svenska jordbruket är. Det är otroligt viktigt och roligt på samma gång, tillägger han.

Ambassadörerna ser det som en huvuduppgift att upplysa beslutsfattare, samhället och slutkunden (konsumenten) om att Sveriges bönder, som ligger i den absoluta framkanten, är villiga och beredda att fortsätta det långsiktiga arbetet för hållbarhet.

– Vi strävar gärna efter fossilfrihet, minskad klimatpåverkan, hög djurvälfärd och ett skogsbruk som levererar hög biodiversitet. Men det måste löna sig. Samhälle och konsument måste börja belöna de produktionsmetoder som har betydligt bättre prestanda än andra, säger Peter.

Coronan ändrade upplägget
För Peter är det mycket angeläget att lyfta in lönsamhet och konkurrenskraft i begreppet hållbarhet. För att driva produktionen i en önskvärd riktning krävs ekonomiska förutsättningar. Därför måste miljömässig hållbarhet kombineras med en lönsam produktion hon bonden på gårdsnivå.

– Tar samhället sitt ansvar och köper de produkter vi producerar, då får vi ett miljömässigt hållbart och lönsamt svenskt lantbruk, menar Jakob.

Ambassadörerna skulle redan ha varit ute på uppdrag i lokalavdelningar, butiker, på mässor och kommunhus. Men Corona-situationen och utbrottet av Covid -19 har gjort att planerna förändrats. Under maj månad kommer trion istället att ge sig ut på olika digitala vägar för att öppna upp samtalet om hållbarhet.

Har ett eget ansvar
– När det gäller social hållbarhet har vi en del att göra. Branschen måste på ett bättre sätt skapa attraktivitet så att fler vill bli företagare eller anställd på gårdsnivå. Lönsamheten är en del i detta, men vi behöver också bli bättre på att synas och välkomna nya krafter, både killar och tjejer till den gröna näringen, betonar Peter Borring.

I poddserien Bonden&jag möter vi bönder som berättar om lantbruk, hållbarhet och hur de jobbar med matproduktionen. Klicka på länken och kom till poddserien.