Frågorna handlar bland annat om ersättningssystemet för rovdjursavvisande stängsel (RAS), vad som gäller när man får skrämda djur och har beteskrav för miljöåtaganden, skyddsjakt, och länsstyrelsens hantering av såväl målkonflikter som allmänhetens oro och rädsla.

- Som ni kan läsa i bifogad fil har Länsstyrelsen nu besvarat våra frågor och svaren som vi fått var förväntade.
Beträffande regler för RAS är varje Länsstyrelse suverän att besluta inom Jordbruksverkets ram om vilka regler som ska gälla. På vår stämma beslutades det att vi ska skicka en skrivelse angående Östergötlands regler för RAS till Länsstyrelsen. Det beslutades även att vi ska skicka en motion till LRFs Riksförbundsstämma, om att det behövs göras en relevant och realistisk konsekvensanalys för hur vargens utbredning söderut påverkar mjölk- nöt- och lammproduktionen, möjligheterna att uppnå Livsmedelsstrategins mål samt möjligheten att på ett hållbart ekonomiskt sätt kunna bedriva betesproduktion med biologisk mångfald och öppna landskap, säger Anna Hägge Nilsson, ansvarig för viltfrågor i LRFs regionstyrelse.

LRF arbetar kontinuerligt med frågor som uppstår i och med vargens etablering här i länet.

- Vi arbetar på många olika plan, mot politiker, olika beslutsfattare på Länsstyrelsen med flera och vi har även erfarenhetsutbyte med våra grannlän, berättar Anna Hägge Nilsson.

Att tänka på inför betessäsongen

När nu betessäsongen kommer igång är det viktigt att alla eventuella händelser skyndsamt rapporteras till Länsstyrelsen.

- Får ni skrämda djur, ta genast kontakt med Länsstyrelsens viltspårare och begär ut en specialutbildad hund som kan säkerställa att det är varg som skrämt djuren. Får ni rivna djur kontakta Länsstyrelsens viltspårare och säkerställ att det är varg som rivit djuren. Är vargen närgången kontakta Länsstyrelsen, uppmanar Anna Hägge Nilsson.

För att Länsstyrelsen ska kunna fatta beslut om skyddsjakt behöver de ha underlag att det är varg som skrämt eller rivit betesdjuren, eller att vargen är närgången.

Kontakter:
Länsstyrelsens journummer: 010-223 55 45
Länsstyrelsens besiktningsmän: Daniel Hellqvist 070-545 56 60 och Anders Hedström 070-671 67 70

Anmäl dig till SMS-tjänsten Rovalert, görs hos Länsstyrelsen.
Behöver du stöd finns LRFs Bondekompis. Du kan också kontakta någon i regionstyrelsen om du har funderingar.

Frågorna & svaren

Frågorna och länsstyrelsens svar hittar du i den bifogade filen under Relaterat här på webbsidan. Klicka på pdf-filen för att läsa.

MER I ÄMNET: Informationsfilm om rovdjursavvisande stängsel