– För några år sedan tänkte jag inte på guldmedaljen. Då kändes den så avlägsen, men nu när man börjat närma sig har jag strävat efter att nå den. Det är roligt att få en bekräftelse på att man lyckats med mjölken. Man vill ju leverera det bästa, säger Hans Jonsson.

Noggrannhet bakom bästa kvaliteten

Han och frun Annica Jonsson tog över hans föräldragård i Brink 1987 och blev nionde generationens mjölkbönder där. Under åren har de haft ett 30-tal kor som de skött noga för att få bästa kvalitet.

– Det är viktigt att vara noggrann i alla led, med djurens skötsel, foderkvaliteten och hygienen vid mjölkningarna. Man måste hålla koll på korna så att man fort kan se om något inte är som det ska. Aveln är också viktig. Där jobbar vi med hälsa, med särskild vikt på friska ben och juver. När vi byggde lösdriftsladugård blev det också ett lyft både för oss och korna, berättar Hans Jonsson.

Vurmar för svensk matproduktion och de mindre familjejordbruken

Att producera livsmedel har alltid känts viktigt för makarna Jonsson.

– Självklart ska vi producera mat i landet. Sårbarheten blir enorm om vi förlitar oss på import. Mjölkgårdarna är också grunden i all djurhållning och de ger jobb i fler led och ger dessutom öppna landskap. Jag vurmar för de mindre familjejordbruken och den småskaliga produktionen, säger han.

Växlar över till köttdjur, alpackor och spinneri

För egen del håller paret Jonsson på att trappa ner mjölkkorna för att få det lite mindre arbetsintensivt. Gården kommer att växla över till köttdjur och dessutom fortsätta med den lite ovanliga inriktningen på alpackor. Den började för drygt tio år sedan och för tre år sedan startade Annica ett litet spinneri. Där tar hon hand om ull från den egna gården och från andra mindre gårdar.

– Det fanns en stor efterfrågan och just nu är det kö på upp till åtta månader. Många som har ett tiotal får vill gärna ha garn från just sina djur och då kan de lämna ullen här. De större spinnerierna kan inte hantera så små mängder, konstaterar Hans Jonsson.

Framtid för korna på annan gård

Även för mjölkkorna finns det en framtid, fast på annat håll, berättar han.

– När ryktet gick om att vi skulle sluta hörde en bonde av sig och ville köpa dem. Jag hade inte räknat med att de skulle vara så lätta att sälja, men många tvingades göra sig av med djur när det var torka och foderbrist. För oss är det förstås roligt att våra fina kor får fortsätta att mjölka!

Vid årsskiftet fanns det 207 mjölkgårdar i Östergötlands län.

Hans och Annica Jonsson_Vreta Kloster_Östergötland 2020.jpg

Fakta om Guldmedaljen

Guldmedaljen är den högsta utmärkelse som LRF Mjölk delar ut för att premiera mjölkens kvalitet. Kriteriet är att man ska ha levererat mjölk av bästa kvalitet i minst 23 år. Ända sedan starten 1958 har medaljen överlämnats av en representant från kungahuset. I år delas Guldmedaljen ut till 27 mjölkbönder. Läs mer på www.lrf.se/guldmedaljen

Ceremonin, där medaljen överlämnas av en representant från kungahuset, har på grund av Corona-situationen blivit framflyttad.