I strålande solsken svängde bil efter bil in på gårdsplanen till Alvastra Kungsgård, som ligger vackert vid foten av Omberg. För att anpassa träffen till rådande tider blev det inte någon gemensam bussresa den här gången. På gården tog LRFs regionordförande Jeanette Blackert tillsammans med lantbrukaren Thomas Orrenius emot gästerna. 

alvastra webb.jpg

Alvastra Kungsgård står på flera ben

På Alvastra Kungsgård bedriver Thomas och Åsa Orrenius ekologisk äggproduktion, nötköttsproduktion och växtodling. De har gårdsbutik, är självförsörjande på solel, har grönyteskötsel, hyr ut bostäder och samordnar event för klosterruinen som ligger bredvid. Verksamhet finns också på Höje gård och Åby Västergård. Totalt jobbar sex heltider i företaget, sett över hela året.

Historisk klostergård som ägs av staten och arrenderas av familjen Orrenius

Gården är från början en klosteregendom som nu ägs av Statens fastighetsverk, men den har arrenderats av släkten Orrenius sedan 1930-talet. Idag är det ett modernt lantbruksföretag. Thomas berättade engagerat om företagandet, djuren och gården, kretsloppet, utvecklingsidéer, orosmoln och framtidsspaningar. Politikerna fick också med sig flera önskade förändringar med bäring på livsmedelsstrategins mål om ökad matproduktion i Sverige.

orrenius webb.jpgThomas Orrenius berättar om äggproduktionen.

Konkreta medskick till politikerna

Ett konkret exempel var inlåsningseffekterna i miljöstöden. Thomas skulle vilja bryta vallarna han odlar efter två år istället för tre år som reglerna säger, för att bättre kunna anpassa sin växtföljd. Växtföljden är viktig för att undvika sjukdomar på grödorna och minska ogräset. Sett till företagets totala areal motsvarar arealen vall kraven över tid, men inte på skiftesnivå.

- Risken är stor att lantbrukare struntar i att söka stöd när det är svårt att göra rätt och det blir dyrt att göra fel, säger Thomas.

Ett annat exempel är höjda tillsynsavgifter. I Thomas och Åsas fall har de fått en drastisk höjning av Livsmedelsverket gällande packeritillståndet för äggen.

- Hur bra rimmar det här med livsmedelsstrategin, undrade Thomas och lyfte fram att det inte är bonden som bör betala för myndighetens ökade kostnader när insatsen för tillsynen är oförändrad.

"Inte bygga system för entusiaster"

Tidigare har Alvastra Kungsgård levererat kött till lokala livsmedelsbutiker under eget varumärke. Nu säljer de till Scan efter att engagerade eldsjälar hos tidigare kunder har slutat. Diskussionerna kom vidare till hur liten del av matkronan som bonden faktiskt får sett till arbete och ekonomisk risk.

- Vi behöver tänka på att inte bygga system efter entusiaster, utan få det att fungera för de flesta, sa Eva Lindh från Socialdemokraterna.

Levererar till offentliga kök och tar emot skolbesök

Deltagarna såg glada ut när Thomas berättade att de levererar kött till de offentliga måltiderna i kommunen och tar emot skolelever på gården, som får se varifrån maten kommer.

Innan gästerna åkte vidare för lunch på Ombergs Golf fick de kika in i det tomma köttdjursstallet, eftersom djuren är ute och betar. Bland annat på Omberg.

Guidning om gruvplanerna i Norra Kärr

Efter lunchen introducerades eftermiddagens rundtur med en film om gruvplanerna i Norra Kärr (Klicka här för att se filmen). Gabriella Cahlin, LRFs regionstyrelse, och Patrik Erixon, vice ordförande i Holavedens LRF-avdelning som har jobbat engagerat med gruvfrågan under många års tid, höll i programmet.

Politikerna fick med sig utskrivna kartor med gruvbolagets planerade verksamhet inritade över aktuella områden. Patrik höll en förträfflig guidning i landskapet, där han själv bor och verkar.

- Det ger starka intryck när man ser de stora, kuperade, natursköna områdena längs med Vättern som gruvbolaget Tasman Metal planerar att göra dagbrott av för att utvinna jordartsmetaller som används till olika typer av elektronikprodukter. Det är relativt tätbefolkat här och risken för kraftig miljöförstöring i Vättern, Svartån och dess vattensystem är överhängande när man ser på andra liknande projekt runt om i världen, säger LRFs ordförande Jeanette Blackert.

vätternstrand webb.jpg

Stora konsekvenser och överhängande risk för miljöförtöring om gruvan blir verklighet

Elva kommuner tar sitt dricksvatten ur sjön idag, och fler planerar att göra så. Blir det en gruva kommer metallerna att lakas ur med stora mängder svavelsyra, och eftersom de inte förekommer i höga koncentrationer medför processen enorma volymer avfall. På ett ton bergkross får man fram cirka fem kilo jordartsmetaller. Skulle gruvan bli verklighet innebär det också att det slår ut befintlig matproduktion, vattenförsörjning, företagande, arbetstillfällen och att människor blir av med sina hem.

- Hela projektet känns absurt när man ser vad som riskerar att gå förlorat, men det är världspolitik och makt det handlar om eftersom det är stor efterfrågan på dessa metaller och man inom västvärlden vill minska Kinas dominans. Sverige har dessutom lägst beskattning av alla gruvländer i världen och det gör det intressant för prospekteringsföretagen att söka sig hit, säger Jeanette Blackert.

Många orosmoln

Berggrunden i området runt riksintresset för mineralfyndigheten är mycket porös utmed Vättern, vilket oroar ytterligare. Patrik och Gabriella visade riksdagspolitikerna till en plats längs gamla E4:an som rasade vid ett kraftigt regnväder för ett antal år sedan. Det gjorde intryck när återuppbyggnaden visualiserade vilka bergs- och jordmassor som då störtat nedför branterna mot Vättern. Ett annat orosmoln är gruvbolagets, enligt LRF, undermåliga miljökonsekvensbeskrivning som inte redogör för samtliga vattendrag inom området.

Norra Kärr webb.jpg

I bakgrunden syns den återuppbygda vägen som rasade vid ett kraftigt regnväder.

- Det är dags att lyfta sakfrågorna runt gruvplanerna i Norra Kärr med partikollegorna som inte var med här idag. Rådigheten för de berörda, såväl boende i området som alla som får sitt dricksvatten från Vättern, är satt ur spel och det måste politikerna ta till nationell nivå. Alla intressenter måste vara med runt bordet i den här frågan, så är det inte idag, säger Patrik Erixon.

Medskick till politikerna från LRF

Under mötet blev det tydligt att miljöprövningen kommer in alldeles för sent i tillståndsprocessen för nya gruvor. LRF uppmanade också politikerna att försöka hitta politiska incitament som gör det mer attraktivt att återvinna metaller. Idag gör de generösa reglerna det mer lönsamt att öppna nya gruvor än att bygga upp cirkulära system eller utnyttja andra källor, såsom utvinning ur befintliga slagghögar.

klevens webb.jpg

Enighet att ta frågan vidare i riksdagen

Diskussionerna kring minerallagen fortsatte under fikat på Klevens café, och det rådde enighet över partigränserna att arrangera ett seminarium i riksdagen efter sommaren.

- Det är väldigt roligt med så stort intresse och att de visar vilja att jobba vidare med frågorna som vi pratat om idag. Det är en viktig framtidsfråga för alla som bor och verkar runt Vättern men också i andra områden som kan beröras av mineralbrytning, summerar Gabriella Cahlin i LRFs regionstyrelse.

LÄS MER om gruvplanerna i Norra Kärr på www.lrf.se/norrakarr.

Deltagande politiker: Rebecka Le Moine (Mp), Johan Andersson (S), Eva Lindh (S), Magnus Ek (C), John Widegren (M), Magnus Oscarsson (Kd) samt praktikanten Max Andersson.