Välkommen till LRF! Du började den 1 september. Vilka är dina arbetsområden?

- Jag ska jobba med miljö- och vattenfrågor regionalt i Södermanland, Östergötland och Örebro län efter Helena Andreason.

Berätta kort om dig själv.

- Jag kommer ursprungligen från en gård i mellanbygden utanför Finspång, med produktion av mjölk, spannmål och skog. Efter att ha läst jordbruk på Vretaskolan, läste jag till mark/växt-agronom på Ultuna. Sedan följde tjänster på Länsstyrelsen Östergötland (Lantbruksenheten), Lantmännen/VäxtRåd och nu senast kommer jag från MOEK, Mellansvenska odlare. Tidigare praktisk erfarenhet och kontakter från tidigare yrkesliv hoppas jag nu att jag ska kunna knyta ihop och använda i det här uppdraget.

Vad ska bli roligast med jobbet?

- Jag brinner för att förankra betydelsen av det praktiska jordbruket i övergripande beslut. Vi måste kunna producera jordbruksprodukter och bruka vår åkermark på ett både hållbart och konkurrensmässigt sätt, för att bibehålla en levande landsbygd och kunna upprätthålla vår produktion av livsmedel. Miljö och vatten är stora frågor som påverkar hela lantbruksbranschen otroligt mycket, därför känns det så viktigt att vi engagerar oss och därmed kan påverka de beslut som tas. Jag ser med förväntan och intresse fram emot att få jobba för LRF tillsammans med medlemmarna inom dessa frågor.

Kontaktuppgifter: 010-184 42 43 eller karin.oscarsson@lrf.se