David Varverud är lantbrukare från Ask utanför Motala. Tillsammans med frun Karin och två andra lantbrukarfamiljer äger och driver han Energifabriken, ett av landets största företag som producerar och distribuerar biodrivmedel till kunder i Sverige och Norge.

– Det går fort nu. Intresset bland lantbrukare att byta ut dieseln till RME och HVO är ökar. Här ligger industrin på. De vet att hållbarhet är ett konkurrensmedel som ger fördelar gentemot kunderna, säger David Varverud som får frågor så gott som dagligen.

Kunderna driver utvecklingen
I början av oktober lämnade nio branscher över sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen. Här fanns planerna från jord- och skogsbruk, livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln som visar vägen till en fossilfri och klimatneutral matproduktion.

– Arla, Lantmännen och andra i förädlingsledet vi försäkra sig om en produkt som klarar spårbarheten bakåt. De vill inte ha några koldioxid-avtryck. Det driver och snabbar på utvecklingen. Allt fler tillverkare av traktorer, jordbruksmaskiner och fordon har nu lösningar som gör det möjligt att växla över till fossilfritt, tillägger han.

Färdplan med tidpunkter
I färdplanerna beskriver näringslivet hur den fossila gasen ska fasas ut, tillverkning av biogas mångdubblas, industri och transporter elektrifieras, petroleum ersättas av biodiesel, RME och HVO så att Sverige når målet om 70 procents minskning av utsläppen från inrikes transporter till 2030 och ett helt klimatneutralt samhälle 2045.

Men motreaktionen är högljudd och stark. ”Det finns inte tillräckligt med skogsråvara för att också göra drivmedel”, menar kritikerna. ”Elektrifieringen kommer heller inte klara av att driva alla fordon, inte heller med biogas eller andra förnyelsebara drivmedel”

Helomvändning av bensinbolag
– Petroleumindustrin är en enormt stark lobbyorganisation. De är väl organiserade och har ekonomiska muskler. Men som samhälle har vi redan kommit till ett beslut. Många gånger är det kunderna som driver utvecklingen mot ett mer klimatsmart samhälle. Nu visar även politiken vägen, säger Varverud som noterade att Preem gjorde en helomvändning. Skrotade planerna på utbyggnad av fossil oljeraffinering för att istället satsa på ett raffinaderi för raps och förnyelsebara råvaror.

Alla byggstenar behövs
Framför sig ser han att det fossilfria lantbruket, industrin och samhället kommer att byggas av många ”byggstenar” och initiativ. Det finns inte en enskild ersättningsprodukt och någon snabb lösning. Men han är övertygad om att lantbruket sitter på en viktig nyckel som primärproducent av förnyelsebara energiråvaror.

– Vi behöver inte göra avkall på matproduktionen. Vi kommer klara av att producera mat till en växande befolkning samtidigt som vi tar fram energiråvaror. 200 000 hektar odlingsbar mark ligger i träda, mark som inte producerar något idag, säger Varverud som konstaterar att årets rekordskörd av raps hämtas från ca 110 000 hektar.

I LRFs podcast Bonden & jag hör du David Varveruds tankar om hållbarhet och ett fossilfritt lantbruk, klicka här för att lyssna.