I filmen möter tittaren två lantbrukare i Östergötland, Arvid Pettersson och Mimmi Olsson, som berättar hur det är att vara matproducent år 2032. Handlingen blickar tillbaka på vad det är som gjort att näringen blomstrar och det blir verkstad av hållbarhetsmål och livsmedelsstrategi.

- Vi vill att politikerna efter att ha sett filmen reflekterar över hur de i sin roll som beslutsfattare kan vara med och hjälpa till att förverkliga det här framtidsscenariot, säger Jeanette Blackert ordförande för LRF Östergötland.

Digital kommunikation är bra, men ersätter inte det fysiska mötet och att ute i företagares verklighet diskutera sakfrågor.

- När restriktionerna släpps och samhället öppnar upp igen har vi som ambition att fortsätta bjuda in våra beslutsfattare till fysiska möten och gårdsbesök, säger Jeanette Blackert.

Se filmen!