- Förra året serverades nötkött från östgötska naturbetesmarker i de kommunala köken. Nu kan en vanlig konsument hitta Naturbeteskött från Östergötland även i butik, säger en nöjd projektledare Anna Jamieson.

Naturbeteskött kommer från djur som betat i naturbetesmarker. Naturbetesmarker är ekhagar, strandängar och skogsbeten där den rika biologiska mångfalden är helt beroende av betesdjurens närvaro. I denna första leverans kommer djuren från Landsjö säteri mellan Linköping och Norrköping.

Kommer från Landsjö säteri
- Det känns väldigt bra. Vi står för vår produktion. Djuren som gått hos oss har haft det bra. Det märker man. De får gå ute i betesmarkerna och är lugna. I dessa trakter är djurhållningen viktigt, avgörande faktiskt, för att vi ska ha ett fungerande lantbruk och ett öppet landskap, säger lantbrukaren Michael Kuylenstjärna på Landsjö säteri.

- Jag tror Naturbetesköttet från Östergötland blir en framgång. Att det är från trakten har en stor betydelse för konsumenterna. Det är bra grejer. Produkten är spårbar. Det gör nog att konsumenten kommer att välja vårt kött. Vi måste också bli fler som arbetar med matproduktion. Sveriges självför-sörjningsgrad är för låg, bara 50 procent idag, säger Michael.

Artrika naturbetesmarker
- Naturbetesmarker är gräsmarker som inte plöjts, såtts, gödslats eller bearbetats med maskiner på minst 20 år. Många kan vara hundratals år gamla, ibland ännu äldre. De har skapats av betesdjur och människa tillsammans, berättar Anna Jamieson.

Naturbetesmarker är så artrika att de kan jämföras med regnskogen. Här finns många av Sveriges utrotningshotade växter, insekter och fåglar. Tyvärr minskar naturbetesmarkerna kraftigt och växer ingen, vilket är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i Sverige. Fler betesdjur och lantbrukare med naturbetesuppfödning behövs.

Märkta med Svenskt Sigill Naturbeteskött
- Naturbeteskött kommer från de djur som vårdar och bevarar dessa ovärderliga marker. När du lägger det på tallriken hjälper du till att bevara den mest värdefulla naturen, förklarar Anna.

Gårdarna som producerar certifierat naturbeteskött från Östergötland följer de regler som finns för märkningen Svenskt Sigill Naturbeteskött. På det sättet garanteras naturbetesköttets unika mervärden och den som köper certifierat naturbeteskött i butik kan känna sig trygg med vad de köper.

Ute i ett 30-tal butiker
- Vi har levererat Naturbeteskött från Östergötland till ett 30-tal butiker, för att så många som möjligt ska kunna ta del av detta. Tillsammans med butikerna kommer vi att jobba med att höja kunskapen hos konsumenterna. Naturbeteskött är en unik och bra produkt. Vi lyfter verkligen fram naturens egna klimatarbetare, som hjälper till att binda kol i marken och skapar biologisk mångfald, säger Kjell Pettersson på Charkman i Norrköping.

Nu söker projketet fler djur och uppgödare är du intreserad? Läs mer, klicka på länken.

Lyssna på när Sveriges Radio besöker en uppfödare.