I Östergötland, Södermanland och Örebro län finns ett antal registrerade vilthanteringsanläggningar. Det är en bra kanal, men fyller inte behovet fullt ut.

- Det behöver vara så enkelt och smidigt att det stimulerar till att skjuta mer. Det får inte bli att man avstår från att skjuta för att frysen hemma är full, att man inte har tid att ta hand om det skjutna djuret eller att det är för långt att åka till närmaste vilthanteringsanläggning, säger Clas Rydberg viltansvarig i LRF Södermanlands styrelse.

Utmaning med stängt semestertid

Han är positiv till att det de senaste åren dykt upp allt fler viltdepåer. Det är en affärsidé för såväl vilthanteringsanläggningar som enskilda gårdar och föreningar.

- En utmaning är att många stänger under semestertid, när det finns ett behov att få avsättning för vildsvin, tillägger Clas.

En möjlighet är att LRF:s lokalavdelningar engagerar sig. Ett exempel är att några eldsjälar i Vånga LRF-avdelning i Östergötland har satsat på en kylcontainer där traktens jägare kan hänga in sitt vilt, som sedan hämtas upp av företaget Tvärskogsvilt för vidare hantering och försäljning eller för återtag. Ordförande Mats Borg berättar mer.  

Första året med depå

- Idén kom upp för flera år sedan i viltskötselområdet. Det sköts för lite djur och många ansökte om skyddsjakt. Nu har vi gjort slag i saken. Det här är första året vi har depån, men vi tror på den och får ge det lite tid innan det blir känt och folk hittar hit med sitt vilt.

Viltdepån står på Mats ladugårdsplan. Där kan jägaren hänga in och registrera sitt vilt dygnet runt. Viltet hämtas en gång i veckan, eller efter behov. Jägaren får sedan betalt efter slaktvikt och rådande priser eller kan välja att ta tillbaka köttet packat och uppmärkt.

- Det är en bra säljkanal om man inte vill ta hand om viltet själv, säger Mats.

Jonas Edlund, viltansvarig i LRF Östergötlands styrelse, har själv erfarenhet av att ha en viltdepå.

- Jag hade en viltdepå under två års tid och det var mycket uppskattat. Framför allt för att kunna hänga in vildsvin som man sköt på natten. Även dov hängdes in när "min frys var full". En viltdepå är ett av alla verktyg för att kunna underlätta att begränsa viltstammar när det har blivit för mycket i området.

Saknas i Örebro

Hur ser det då ut i Örebro län? Erik Sandberg, vice ordförande i LRF-styrelsen, berättar.

- Vi saknar i dagsläget depåer likt de som nämns i Sörmland och Östergötland. I september var vi tillsammans med ett antal andra organisationer inbjudna till Länsstyrelsen på ett möte med temat ”Hur vi tillsammans kan få fler vildsvin till tallriken”. Det var ett givande möte där bland annat frågan om depåer diskuterades så förhoppningsvis kan det bli verklighet även i Örebro framöver.