Projektet har pågått under hösten 2021 och nyligen avslutats. Det har innefattat en kartläggning av behov och medvetenhet kring frågan hos lantbruk. En ”Advisory Board”, där Region Östergötland, länsstyrelsen, Knowit, Länsförsäkringar, Vreta Kluster, Linköping Science Park, Lantmännen, MSB, Teknikföretagen och Väderstad ingått, har etablerats och en studie av området som inkluderade intervjuer med lantbrukare, har genomförts.

Därtill arrangerades ett seminarium kring rapporten ”Säker digitalisering för lantbruket” till vilket Överbefälhavaren Micael Bydén bidrog med ett medskick. Nästa steg var en seminarieserie om fem tillfällen som engagerade 50 bolag. Föreläsare var personer från Säpo, Sectra, Linköpings universitet, Sylog, Knowit, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Väderstad, Nixu, Cygate (Telia), Advokatfirman Delphi, IT säkerhetspodden, Teknikföretagen, Agronod, Blackert lantbruk och Lantmännen.

Sofia Lundqvist på Linköping Science Park har varit projektledare för projektet. Hon säger att det under projektets gång blivit tydligt att alla, genom hela kedjan, har ett ansvar för it-säkerheten – maskinleverantörer, försäkringsbolag, journalister, myndigheter och lantbrukare. Lantbrukaren behöver ställa krav, men ansvaret ligger inte bara hos denne.

Syftet med projektet ”Säker digitalisering” har varit att minska riskerna för störningar i lantbruk genom en ökad medvetenhet. Ett annat syfte har varit att inspirera leverantörer till lantbruk att erbjuda säkrare lantbruksteknik. Då lantbruket är samhällskritiskt – eftersom det handlar om mat- och energiproduktion, innebär projektet också ökad trygghet på samhällsnivån, menar Per Frankelius som är processledare för Agtech 2030.

Simon Binder från Cygate, som deltog i webbinarierna, menar att insikt och att ställa krav är av högsta prioritet.  
- När kunderna börjar ställa frågor om säkerhet till sina leverantörer, då blir det också viktigare för dem att jobba med säkerhet, säger han.
Vidare säger han att det är bra att testa och utvärdera produkter tillsammans med leverantören för att minimera riskerna och få tillgång till teknik och lösningar som annars hade varit svåra att utvärdera som enskild lantbrukare.

Mikael Salander, Väderstad, betonar vikten av att ställa högre krav på leverantörer i alla led, både funktionella och icke-funktionella krav rörande säkerhet.
- Säkerställ att lantbruket även fungerar utan tekniken, kanske inte med samma effektiva resultat, men det får inte stanna den dag uppkopplingen klipper eller någon leverantör i tredje led har problem med en molntjänst. Öka säkerhetsmedvetenheten, hos alla, allt från privatpersonen till leverantörer och statliga aktörer, säger han.

Att inte vara beroende av uppkopplingen i alla lägen är viktigt, menar Simon Binder, Mattias Almeflo och Mikael Salander. Man bör räkna med att uppkopplingen försvinner och använda verktyg som klarar av det. De råder till att ha flera typer av kommunikation om det är möjligt. Att blanda Fiber, ADSL, mobil och kanske till och med satelituppkoppling beroende på krav och behov. Se till att nätverket är säkert. Ha ett skyddat trådlöst nätverk, uppdatera mjukvaran så snart det går och tänk till kring det fysiska skyddet där det finns nätverksuttag - det är en vanlig väg in både för att förstöra och stjäla data.

Något man också kan drabbas av är driftstopp. Ett sätt att minska risken för elavbrott är att röja kraftledningsgator om man har luftledningar, eller att gräva ner dem. För att minska konsekvensen av ett elavbrott kan man ha reservkraft i form av elverk eller batterilager. Att förbereda en rutin för vad man ska göra för åtgärder vid ett längre elavbrott innan det händer är också bra.
- Inventera vilka funktioner och system som är beroende av dator, mobil eller internet och prioritera de som behöver vara tillgängliga för verksamheten på kort och lång sikt. Analysera riskerna, vad som kan hända och prioritera därefter säkerhetsåtgärder för att undvika driftstopp. Utarbeta därför manuella reservrutiner och som är övade i verksamheten, säger Marianne Rilde Björkman, MSB.

Jeanette Blackert, regionordförande i Östergötland, säger såhär om seminarieserien:
- Detta är ett ämne som vi inte reflekterar över mycket i vardagen, men det kan innebära negativa konsekvenser för oss om det vill sig illa. Jag har fått en större insikt i hur sårbara vi är med all vår digitala teknik som används i dag och som vi i vissa fall är helt beroende och utelämnade till. Bland annat mjölkningsrobotar, GPS-styrning med mera. 
- Jag vill uppmana medlemmarna att titta och i allafall läsa sammanfattningarna för att, liksom jag, få en större insikt och medvetenhet och därmed kunna fundera på hur de kan påverkas och vad de kan göra för att minimera riskerna att drabbas eller minimera skadorna i fall något händer. 

Här hittar du sammanfattningar av seminarieserierna:

Agtech 2030 - Linköpings universitet (liu.se)

Här hittar du sammanfattningarna av seminarierna:

Seminarieserien går att titta på i efterhand här:

Tillfälle 1. https://youtu.be/yjM-A_bpMiQ

Tillfälle 2. https://youtu.be/zP2sZIIl2Yk

Tillfälle 3. https://youtu.be/Qs8FlsJgWMI

Tillfälle 4. https://youtu.be/DZUW1Ni3_Ls

Tillfälle 5. https://youtu.be/6cmkyBxmJQw