– Vi måste få balans mellan vilt och fodertillgången, säger Jonas Edlund som är insatt i de växande viltstammarna. LRF kan pekar på skördeförluster på uppemot 50 procent på grund av hjort, bara i Åtvidaberg.

– Det är liknande problem i hela länet, säger Jonas Edlund som själv bor och brukar en skogsgård i Stjärnorp.

Martin Jeppsson, viltförvaltare hos Östergötlands största skogsägare, Holmen delar bilden och pekar på att skogens konung ofta får skulden. Men om det inte finns något kvar i skogen efter att vildsvinen, hjorten och rådjuren ätit sig mätta tvingas älgen äta tall.

Han pekar på tre viktiga frågor: Fakta. Det är avgörande. Ett sätt att få reda på hur viltskadorna egentligen ser ut är att använda hägnade rutor. Då syns det tydligt var på åkrar och vallar viltet varit och betat.

En annan är att använda hela jakttiden. Genom att skjuta viltet tidigt sparas mycket skog och utsäden som annars går till spillo. Han gillar inte jaktlag som är försiktiga i sina uttag och sparar. Man skjuter allt man tilldelats och bestämt sig för att skjuta. 

Som markägare gäller det också att ta makt över jakten, styra tillgången och den påverkan det blir på odlingsmarken och i skogen. Markägare kan bestämma vilka jägare som får jaga, när de ska jaga, hur ofta och hur de ska jaga. 

I norra länet rasar en annan debatt. Boende i bygden kring vargreviret Långbogen känner sig övergivna av samhället och upplever en otrygghet och oro på grund av vargarna och de stora föryngringar som skett. De kallade till pressträff med riksdagsmän.

– Enligt den av riksdagen antagna rovdjurspolitiken ska en gynnsam bevarandestatus för rovdjursstammarna uppnås samtidigt som tamdjurs­hållningen inte påtagligt ska försvåras och socioekonomisk hänsyn ska tas. LRF:s medlemmar upplever dock att vargens väl och ve alltid prioriteras före landsbygdens folk och näringar, vilket inte är förenligt med riksdagsbeslutet. Ett regelverk som inte ger möjlighet till reelt regional och lokalt inflytande kan aldrig få acceptans bland de som mest påtagligt berörs negativt av rovdjursförvaltningen, har LRF skrivit till regeringen.

Läs mer om:

Boende i vargreviret känner sig övergivna

Så fick vi ner viltskadorna i skogen

Mål - få ner växande viltstammar

50 procent av skörden faller bort