Sedan kan våra politiker och beslutsfattare fortsätta på den inslagna vägen när de fattar beslut i sitt dagliga arbete. Det menar regionordförande Jeanette Blackert som tillsammans med övriga livsmedelsproducenter skrivit ett öppet brev till politikerna i Östergötland.

Ge oss förutsättningar
”Vi vill inte ha några fler utredningar eller krisgrupper. Vi ber om rakryggade politiker och myndighetspersoner som står upp och visar uppskattning för de svenska gröna näringarna och tar beslut därefter. Våra företag blöder. Ge oss förutsättningar att producera mat nu!”, skriver hon.

I en direktsänd radiodebatt i P4 Östergötland möttes två av länets riksdagsledamöter, Johan Andersson (S) och Magnus Oscarsson (KD). Här följer ett kort utdrag.

Det händer mycket nu
– Detta är en otroligt viktig fråga. Det väller in mail och jag får många samtal. Läget är också allvarlig. Utgifterna går nu inte ihop med inkomsterna. Det fungerar inte längre. Regeringen har inte gjort tillräckligt för Sveriges bönder. Man måsta ta tag i situationen och ge dem förutsättningar, menar Oscarsson.

– Det händer otroligt mycket nu. Vi får en sektorsanalys från Jordbruksverket som visar kostnadsläget inom jordbruket. Och på fredag löper remisstiden ut för en rad förslag riktade till näringen. Vi har också fått bra underlag från LRF. Jag vet att när LRF går ut med uppgifter finns det relevans, säger Johan.

En stor och viktig näring
Han känner allvaret och berättar om samtal som förts med Jeanette Blackert LRFs ordförande i Östergötland. ”Det märks att det är flera delar som behöver göras”. När det finns ett landsbygdsprogram och en livsmedelsstrategi ska samhället leverera på det, menar han.

– Det är en viktig sektor med 11 procent av östgötarna som är direkt sysselsatta. Vi måste hitta träffsäkra åtgärder. Här har regionen och länets kommuner ett ansvar, att göra upphandlingar av livsmedel från länets bönder så att vi kan öka produktionen, betonar Johan.

Måste ge framtidstro
Magnus Oscarsson tycker att det är ett för klent svar och för sent agerat. Hans parti vill se en sänkning av reduktionsplikten från 30,5 procent till 14 procent vilket i ett slag skulle sänka dieselpriset med 3 kronor litern.

– Vi måste producera mycket mer mat och drivmedel i det här landet. När vi ska öka vår produktion får inte våra bönder ge upp utan kunna se att det finns hopp och en framtidstro, säger Magnus.

Hör intervjun med Jeanette Blackert

Lyssna på debatten mellan Johan Andersson (S) och Magnus Oscarsson (KD).
(Mellan tiderna 1:34-1:49 i avsnittet).