Intresset var stort när Vreta kluster och LRF bjöd in till seminariet ”Kan industrins överskottsenergi skapa nytta för livsmedelsindustrin”. Många fanns i publiken. Både på plats och via digitala kanaler. Överskottsenergi från industrin och cirkulära affärer med restflöden är det nya gröna. Men Marcus Söderling från LRF Trädgård är skeptisk.

– Är man teknikingenjör är det lätt att se möjligheterna. Men man får inte blunda för utmaningarna. Du måste ha med dig marknaden, finansiering och framför allt arbetskraft. Detta har diskuterats under minst 10 år, vi har inte sett några växthus som etablerats, konstaterar Marcus som själv är växthusodlare.

Från scenen berättade Mats Eklund från Linköpings universitet vikten av att ha öppet sinne och en tidig dialog med olika intressenter. Här ska parter och krafter som är helt okända för varandra hitta ett gemensamt projekt, som dessutom ska hitta finansiering.

Men det finns satsningar som är en god bit på väg. Överskottsenergi från Billerud Korsnäs ska bli tomater och asiatiska jätteräkor i Frövi. Det är resultatet av forskning och teknisk innovation i kombination med erfarenheter från odlingar i andra länder. En liknande anläggning kan startas i Hovfors.

– Intressant, men det är mycket önskedrömmar. Den svenska marknaden är sönderanalyserad och utländska producenter vet precis hur de ska komma åt våra grossister och konsumenter. Men visst. Importen är så stor på vissa produkter att det skulle kunna odlas här, funderar Marcus som även sitter i förbundsstyrelsen.

Tredje exemplet kom Håkan Sandin med. Han arbetade tidigare med Marcus Söderling på SLU. I dag arbetar han för Söderåsens BioParks, ett exempel på cirkulär livsmedelsproduktion med landbaserad fiskodling och livsmedelsproduktion i växthus.

– Ska de möta importen ska de odla på vintern. Då krävs det inte bara energi utan belysning och en massa el för att driva anläggningen. Tror även det blir svårt att få två så komplexa system att fungera utan att de smittar, kommentetar Marcus.

Se sändningen (3 timmar).