Lantbrukets Brandskyddskommitté ger ut rekommendationer om hur man ska agera för att undvika att bränder uppstår men även vilken släckutrustning som ska finnas på t.ex. traktorer och skördetröskor. Tänk på att rekommendationerna används som villkor i lantbruksförsäkringarna så det är inte enbart en ”rekommendation” utan ett tvingande villkor.

Här finns alla LBK:s rekommendationer:

https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen/

Vilken släckutrustning som ska finnas på olika maskiner kan du läsa direkt här nedan i klippet från Lantbrukets Brandskyddskommitté:

3.1.1 Självgående fordon

Traktor

– På traktorer nyregistrerade efter den 1/1 1996 ska det finnas en pulversläckare lägst klass 27A 183B C med minst 4 kg pulver.

Skördetröska

– På skördetröska som nylevererats före den 1/1 1996 ska det finnas minst en släckare i lägst klass 34A 233B C.

– På skördetröska som nylevererats efter 1/1 1996 ska det finnas två släckare i lägst klass 43A 233B C. En av släckarna ska vara nåbar från marken.

– På skördetröska nyregistrerad efter 1/4 2017 ska det finnas automatiskt släckanläggning klass 2 enligt SBF 127 samt två handbrandsläckare i lägst klass 43A 233B C. En av släckarna ska vara nåbar från marken.

Övriga fordon

– Självgående fälthack eller självgående slåtterkross som nyregistrerats efter 1/4 2017 ska det finnas två släckare i lägst klass 43A 233B C. En av släckarna ska vara nåbar från marken.

– Fordon över 600 kg ska ha minst en släckare i lägst i klass 27A 183B C.

LÄS MER: MSBs checklista