1984 beslutade LRF att arbeta för att stoppa användningen av antibiotika för att få djur att växa snabbare. 1986 kröntes detta arbete med framgång då vi fick Sveriges regering att som första land i världen besluta om ett förbud för antibiotika som tillväxtbefrämjare.

Under de senaste decenniet har LRF jobbat för att kraven ska gälla i hela EU, och i måndag, den 26 november, beslutade EUs ministerråd att skärpa kraven på antibiotikaanvändning till djur.

- Det här blir en avsevärd skärpning. Man får inte längre rutinmässigt ge antibiotika, och inte längre kompensera bristande djurhållning med antibiotika. Vissa har antibiotika i djurfoder i förebyggande syfte, men det blir inte längre tillåtet, säger Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till TT.

LÄS MER: LRFs antibiotikakampanj gav resultat

För LRFs och Sveriges bönders del är detta ett glädjebesked och ytterligare ett resultat av att svensk djurhållning är i framkant.

Svenska knorren är en hälsosymbol i EU

- Vi har under flera år tagit emot besök från grisuppfödare och veterinärer i Europa som vill lära mer om hur man föder upp grisar med knorr, och skapar en god djurhälsa. Nu är det dags för djuruppfödare i EU att kavla upp armarna för att minska användningen av antibiotika, för att lyckas kommer det att krävas stora insatser för att förbättra hälsoläget i djurbesättningarna, säger Åsa Odell, ordförande i LRF Kött.

Men även övrig befolkning kan glädjas åt beslutet. Antibiotikaresistens ses som ett av de största hoten mot folkhälsan enligt Världshälsoorganisationen.

Bondens dagliga arbete är en succé

- Ryggraden i svensk djuromsorg är det förebyggande arbete som vi bönder gör i våra djurstallar varje dag. Det gör att djuren håller sig friska och mår bra och att behovet av antibiotika är väldigt litet vilket också innebär ett stort arbete mot hotet kring antibiotikaresistens, säger Åsa Odell.

LÄS MER: Sverige använder minst antibiotika i EU

För Sveriges bönder innebär skärpningen att de nu får konkurrera på samma villkor som andra.

- I dag har svenska bönder en stor fördel eftersom vi har så friska djur. Vi ger minst antibiotika, ändå växer svenska grisar snabbast. Vi har visat att vår djurhållning är långsiktigt hållbar, säger Sven-Erik Bucht till TT.

För dig som vill veta mer!

lrf.se/antibiotika har vi samlat mer material kring hur Sverige jobbar med djurvälfärd.

lrf.se/cap har vi samlat material kring EUs jordbrukspolitik.

Här har vi samlat frågor som gäller företagarvillkor och konkurrenskraft.