– Vi är tacksamma över jägarnas erbjudande. Anledningen till att relativt få hittills tackat ja är att frågan om jaktmöjligheter är mer komplicerad än man kan tro. Det är vanligt att lantbrukaren inte har full rådighet över jakten på den egna marken, säger LRFs vilt och jaktexpert Anders Wetterin.

Tidigare i våras gick Svenska Jägareförbundet ut med ett erbjudande om att lantbrukare som har problem med viltskador kan fylla i en blankett för att få hjälp av frivilliga jägare. Till dags datum har troligen färre än 100 lantbrukare beställt hjälpen. Medialt har nu representanter från Svenska Jägareförbundet kritiserat detta och ifrågasatt omfattningen av vildsvinsskador.

Många vill, men kan inte, få hjälp

– Problemet med vildsvinsskador är omfattande. Vi får dagligen in vittnesmål och bilder som visar på detta. Men av alla som vill få hjälp saknar ändå en del möjligheten, säger Anders Wetterin.

Det rör sig om flera orsaker:
Många lantbrukare arrenderar sin jordbruksmark men saknar jakträttigheter på fastigheten. Andra, som äger sin mark, har ofta upplåtit jakt till utomstående som då bestämmer över all jakt på fastigheten. I vissa fall vill dessa jaktlag inte släppa in främmande jägare på marken eftersom de själva vilka avgöra hur jakten ska bedrivas.
– Det blir problematiskt i de fall jaktavtalet inte har villkor som tillåter att markägaren antingen själv eller med hjälp av utomstående får bedriva skyddsjakt.

Fakta på bordet

LRF arbetar i projektet ”Fakta på bordet” med att markägarna ska ta ett grepp om jakträttigheterna, exempelvis med tydligare krav på jaktlag om man väljer att upplåta jakt. Det handlar även om att markägare ska känna ansvar för att tillgången till vilt på den egna marken inte ska tillåtas bli så stort att det negativt påverkar kringliggande lantbruks produktionsmöjligheter.

– LRF:s uppfattning är att behovet av ”Vildsvinshjälpen” är stort och det är ännu för tidigt att bedöma hur väl den kommer att fungera. I dag är det tyvärr så att många standardavtal om jakt och jordbruksarrenden inte är villkorade för att klara av de svåra viltskadorna i jordbruket som vi nu upplever, säger Anders Wetterin.

LRFs rekommendation är därför att vid tecknande av avtal om jordbruksarrende utan jakträtt se till att reglera vem som ska bedriva skyddsjakt vid onormala viltskador.

Läs mer om LRFs arbete på lrf.se/vildsvin och lrf.se/vilt