Valdeltagandet i EU-valet var det högsta på 20 år. I Sverige röstade 53,3 procent av de röstberättigade. LRF konstaterar att valresultatet innebär att de pro-europeiska partierna i Europaparlamentet har fortsatt majoritet, även om både den konservativa EPP-gruppen och socialdemokratiska S&D gick bakåt så gick liberala gruppen ALDE sam den gröna gruppen framåt.

– Det är positivt att det även under nästa mandatperiod är de Europapositiva partierna som är i majoritet i EU-parlamentet. Det ger bra förutsättningar för att tillsammans kunna jobba kring frågor som är viktiga för EU. Det är viktigt för LRF att vara aktivt i Europafrågorna, inte minst hur vi inom de gröna näringarna kan bidra till en övergång till ett fossilfritt samhälle. Vi vill fortsätta att arbeta tillsammans med de svenska EU-parlamentarikerna, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LÄS MER i LAND (LRF+): Copa Cogeca lättat efter valet

LRFs 5 viktigaste punkter i EU

1. En stark EU-budget bibehålls och där de svenska politikerna tar sitt ansvar och konstruktivt engagerar sig i diskussionerna kring EUs budget och en välfinansierad jordbruksbudget.

LÄS MER: Självmål att minska jordbruksbudgeten 

2. Livsmedelsproduktion. Säkerställa en livskraftig livsmedelsproduktion i EU som bidrar till sysselsättning, jobb och levande landsbygd – via CAP (det nya EU-parlamentet behöver arbeta vidare på det utkast till förslag som tidigare EPs jordbruksutskott tagit fram)

LÄS MER: Se LRFs unika matproduktionskartor

3. Klimatarbetet. Arbeta för att hitta gemensamma lösningar för att minska klimatutsläppen där jordbruket och skogsbruket är en del av lösningen (EUs klimatstrategi till 2050 blir en viktig fråga)

LÄS MER: Så kan Sveriges bönder fixa en fossilfri framtid

4. Säkra handelsavtal. Arbeta tillsammans för att säkerställa att de internationella handelsavtal som sluts står upp för de standarder och produktionsmetoder vi har i EU och ser till att det lönar sig att producera livsmedel med god djuromsorg och med hänsyn till klimatet och miljön.

LÄS MER: Häng med i LRFs omvärldsbevakning

5. Minska antibiotikaresistens. Fortsätta arbeta tillsammans för att minska förekomsten av antibiotikaresistens genom att bland annat säkerställa att beslutade regler kring läkemedelsanvändning och en god djuromsorg fullt ut införs i hela EU samt att fortsätta driva arbetet framåt.

LÄS MER: Sverige bäst i EU i antibiotikafrågan