Sveriges i särklass största vägnät är de enskilda vägarna med tre gånger så lång vägsträcka – 43 000 mil – som de allmänna och kommunala vägarna med 14 000 mil. De enskilda vägarna sköts av vägföreningar, vägsamfälligheter och skogsbolag.

Det finns ett växande renoveringsbehov av de enskilda vägarna, inte minst när det gäller broar, enligt Trafikverket. Därför skickade Riksförbundet enskilda vägar och LRF in ett gemensamt brev till infrastrukturministern i mars där vi efterfrågade mer resurser. Det hörsammades delvis genom 66 miljoner kronor extra i vårbudgeten och en mötesförfrågan från infrastrukturminister Tomas Eneroth. Vid onsdagens möte lyftes frågan återigen.

Även frågan om en förordningsförändring som möjliggör att broar som ligger på enskilda vägar kortare än en kilometer ska kunna ansöka om stöd för större renoveringar, om dessa är viktiga för näringslivet, lyftes. Idag ges inte sådana vägar och broar stöd och slitaget blir allt större med tyngre fordon och transporter.

Inga tydliga löften

Vid mötet med Tomas Eneroth deltog LRF:s Palle Borgström, förbundsordförande och Cecilia Reje, landsbygdsexpert och Uno Jakobsson, ordförande för Riksförbundet enskilda vägar.

- Tomas Eneroth var väl påläst om de enskilda vägarnas behov och dess betydelse för relationen mellan stad och land. Däremot fick vi inga tydliga löften om förändringar, säger Palle Borgström, förbundsordförande LRF
 
Uno Jakobsson, ordförande för REV, vill se handling.

- Det var ett positivt möte och Tomas Eneroth var väl insatt i underhållsbehovet på det enskilda vägnätet. Nu krävs det verkstad.