Bakgrunden till mötet var stämmouttalandet om viltsituationen på årets Riksförbundsstämma, och de mycket svåra vildsvinsskadorna i jordbruket. På mötet diskuterades inte bara vildsvin utan även älg, dovhjort, kronhjort och stora betande fåglar som gäss och tranor.

Alla som deltog delar LRF:s uppfattning om att skadeläget är allvarligt. LRF ska ta fram en handlingsplan med syfte att minska antalet vildsvin. Deltagarna kunde givetvis inte lova att ansluta sig till LRF:s uppfattningar innan utkast till handlingsplan är framtaget. Men parterna var positiva till att bidra i arbetet.

Från LRF deltog bland annat förbundsordförande Palle Borgström samt styrelseledamöterna Mikael Bäckström, Lennart Nilsson.

LÄS MER I LAND: "Vi behöver en handlingsplan med rejäla förändringar"