– Sverige ligger långt framme i arbetet, men det gäller att fler länder följer efter och minskar sin antibiotikaanvändning. Det är ett stort globalt problem, säger My Sahlman, veterinär på Lantbrukarnas riksförbund.

Problemet med alltför frikostig användning av antibiotika är att bakterierna lär sig motstå medicineringen vilket gör att vanliga enkla infektioner kan få allvarliga följder.

Den totala försäljningen av antibiotika för djur i Sverige har mins­kat under en lång rad år. År 1986 slutade antibiotika användas i Sverige för att djuren skulle växa bättre, något som är förbjudet i hela EU men fortfarande sker i stora delar av världen.

Långt kvar till Sveriges låga nivå

Även om det finns länder i EU, till exempel Spanien och Italien, som använder upp till 30 gånger mer antibiotika per kilo producerat kött jämfört med Sverige, så är den allmänna trenden minskande. Men fortfarande är det långt kvar till Sveriges nivå.

Ibland nämns Sveriges kyliga klimat som en anledning till vår låga antibiotikaanvändning i Sverige. Men My Sahlman håller inte med.

– Vi har haft allvarliga smittoutbrott i Sverige som vi fått bukt med. För hundra år sedan hade t.ex. hälften av alla kor i vissa områden tuberkulos och många människor smittades av korna. Vi bekämpade sjukdomen och lyckades utrota den, en fantastisk framgång. I samband med detta började mjölken pastöriseras för att minska spridningen, säger hon.

Vi behandlar individer - inte grupper

Nationella kraftsamlingar för att utrota sjukdomar, gränskontroller vid införsel av djur samt en god djurvälfärd som håller djuren friska är anledningar till vår låga användning.

– 90 procent av vår förskrivning av antibiotika handlar om att behandla individer medan man i många andra länder istället ger rutinmässigt antibiotika till hela gruppen, säger hon.

Detta vill LRF i EU:

  1. EU:s strategi i fråga om antibiotikaresistens bör stärkas och den kommande lagstiftning i EU kring användning av antibiotika måste införlivas fullt ut i alla länder.
  2. EU:s existerande djurskyddsdirektiv ska efterlevas och vi delar gärna med oss av vår erfarenhet.
  3. Veterinärer ska inte tjäna pengar på att sälja antibiotika.

Läs rapporten om Sverige här.

LÄS MER: Antibiotikaanvändning i EU
LÄS MER: Faktablad om antibiotika och djur (SVA)