- Den förra hemsidan höll inte den tekniska kvalitet som krävs i dag. I stället för att lappa och laga så valde vi att ta fram en helt ny hemsida, säger Negin Nasiripour som är LRFs projektansvariga för Säkert Växtskydd.

Den nya hemsidan har samma adress, www.sakertvaxtskydd.se, och mycket av informationen känns igen.

Hjälpredan har egen flik

Nytt är att den är lättnavigerad, tydlig i struktur och information, har en uppdaterad grafisk profil, en ny mall för nyhetsbrevet och en egen flik för Hjälpredan – verktyget för att bestämma skyddsavstånd vid bekämpning.

- Hjälpredan vet vi att många användare uppskattar, både i pappersform och som app, därför tyckte vi det var viktigt att lyfta den, säger Negin.

Riktar sig till lantbrukare och myndigheter

Säkert växtskydd riktar sig till lantbrukare, rådgivare, myndigheter och organisationer som använder växtskyddsmedel eller är intresserade av växtskyddsfrågor. Genom vårt arbete får du råd om hantering av växtskyddsmedel och hur du ska göra för att minimera miljö- och hälsoriskerna.

- Sidan är vår främsta kanal för informationsspridning och måste därför vara tydlig och lärorik, säger Negin.

Informationskampanjen är ett samarbete mellan flera myndigheter och organisationer som vill öka ansvarstagandet inom svenskt jordbruk på frivillig grund.