Projektet Mer mat - fler jobbs monter lockade besökare som representerade stora delar av primärproduktionen, både vad gäller storlek, geografi och näringsinriktning. Där var allt från enmansföretag upp till företag med 100 anställda, företagare från Jämtland ner till Skåne, samt näringsidkare inom olika branscher såsom spannmål, kött och potatis. De kom alla för att lyssna när Ing-Marie Jirhed och Eva Söder, projektkoordinator, berättade mer.

– Det var en väldigt positiv stämning, besökarna var glada, öppna och nyfikna. De ville höra vad Mer mat –  fler jobb kan erbjuda, säger Ing-Marie Jirhed.

Projektets erbjudande, som riktar sig till företagare som producerar mat, består av tre delar: företagsanalys, kompetensutveckling samt hjälp med rekrytering.

I montern, som delades med LRF Skåne och Säkert växtskydd, fanns även medarbetare från Arbetsförmedlingen. Ett samarbete som förlöpte väl och gav mersmak:

– Det var roligt att samarbeta med dem, de kändes framåtlutade, säger Ing-Marie Jirhed.

Projektet anordnade även speeddejting för att föra samman arbetssökande agronomer med företagare som är i behov av arbetskraft. 

LÄS MER: Här speeddejtar bönder – för att trygga svensk matproduktion (SVT)

LÄS MER: Om Mer mat - fler jobb