Grattis Erica Lindberg, omvald till vice ordförande i arbetsgruppen för häst i Copa Cogeca! 

Hur länge har du varit aktiv i arbetsgruppen för häst i Bryssel och hur länge har du varit vice ordförande?

 - Jag har varit med i arbetsgruppen Copa Cogeca Horse sedan 2014 och varit vice ordförande sedan 2015.

Du har blivit omvald som vice ordförande. På vilket sätt arbetar du för svenska hästföretagare genom arbetsgruppen?

 - Vi behöver använda den här gruppens möjligheter att påverka så att hästföretagarna i EU får bra förutsättningar för sina verksamheter. Det är viktigt att vi berättar att det finns en viktig producentgrupp inom EU -  ett stort antal hästföretagare - som bidrar till att skapa ett diversifierat och hållbart jordbruk, med hästar som ger jobb, mat, rekreation, turism, biologisk mångfald och så vidare. Ett av våra viktigaste uppdrag i gruppen är att visa för beslutsfattare på EU-nivå att hästgruppen i Copa Cogeca är en given samtalspartner för frågor som rör företagandet inom de gröna näringarna.

Vad innebär det för Sverige som hästnation att ha posten som vice ordförande i Copa Cogecas hästgrupp? 

 - Copa Cogeca är en tung lobbyorganisation i Bryssel. Det är en viktig påverkansmöjlighet för oss att vi tack vare LRFs medlemskap i Copa Cogeca, kan delta i hästarbetsgruppen. Att LRF Häst också har en vice ordförandepost innebär förstås ytterligare möjligheter att påverka arbetet i gruppen då vi i presidiet har en tätare kontakt och ses oftare än vad som finns möjlighet till i hela gruppen. 

Finns det fler sätt att påverka hästfrågorna inom EU?

 - Ja, vi är också med i ett europeiskt nätverk som bara arbetar med hästfrågor, European Horse Network (EHN). Det är egentligen  Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, som är medlemmar i nätverket, men tack vare LRFs täta samarbete med HNS så har LRF kunnat få en plats i nätverket. Tillsammans med Copa Cogecas hästgrupp blir möjligheten ganska stor för att driva hästfrågor.    

Vad är prioriterat på EU-nivå just nu?

 - De prioriterade frågorna nu är djurvälfärdsfrågor, hästen i den gemensamma jordbrukspolitiken, hästen som livsmedel och slaktfrågan,  konsumentköplagen, statistik för hästsektorn,  momslagstiftning på EU-nivå och den nya djurhälsolagen.

Läs rapporterna från de senaste mötena för Copa Cogecas hästgrupp och hästnätverket, EHN.