Efter många års förhandlingar kom nyligen EU och den sydamerikanska samarbetsorganisationen Mercosur överens om ett handelsavtal.  Avtalet innebär att Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay får större exportmöjligheter av jordbruksprodukter till EU-länder, med bland annat sänkta tullar för kvoter av etanol, socker och kött.

Skickar dubbla signaler

Enligt LRFs ordförande Palle Borgström skickar det dubbla signaler till svenska bönder. Samtidigt som man har höga förväntningar och krav på att svenska och europeiska jordbruket ska ställa om och bli mer klimatsmart, säljer man till viss del ut jordbruket med Mercosur-avtalet. Man utsätter jordbruket för konkurrens från sydamerikanska produkter som är producerade på ett sätt som hade varit olagligt i Europa.

De europeiska och sydamerikanska produktionsmetoderna skiljer sig åt markant, både när det gäller klimat- och miljöpåverkan, antibiotikaanvändning och djuromsorg.

– I grunden är vi positiva till handelsavtal, handel mellan länder skapar välstånd. Men det är också väldigt noggrant hur man utformar handelsavtal och det är här vi har synpunkter, särskilt i fallet med länderna i Mercosur. Vi har jämförelsevis väldigt höga krav i Sverige och i Europa och det sätter konkurrenskraften ur spel, säger LRFs vice ordförande Åsa Odell till Studio Ett.

– Man öppnar upp för väldigt stora volymer nötkött, kyckling och en del andra varor som de här länderna producerar på ett sätt som inte är tillåtet i Europa, och framför allt inte i Sverige, säger Palle Borgström till Aftonbladet.

Borde ställa högre krav

– Jag tycker man borde ha ställt hårdare krav på att den produktion som kommer hit verkligen lever upp till de krav vi har i Europa, säger Palle Borgström.

– De har dessutom tillgång till helt andra bekämpningsmedel. När Brasilien fick ny president så godkände man nästan hundra nya bekämpningsmedel som tidigare varit förbjudna i ett enda slag, säger Palle i en intervju med TT.

Majoriteten av svenska konsumenter väljer svensk mat

Samtidigt väljer sju av tio svenska konsumenter helst svenskproducerad mat när de handlar, en ökning med sex procentenheter jämför med 2014. Det är en utveckling LRF hoppas håller i sig, trots avtalet.

– Att fler köper svenskt är viktigt för att vi ska kunna utveckla livsmedelsproduktionen i Sverige, säger Palle Borgström.