1. Ingen antibiotika i maten ...

Nej, det finns INTE antibiotika i maten vi äter. Inte i svensk mat och inte heller i importerad.

... inte ens i parmaskinkan ...

Det finns inte ens antibiotika i parmaskinka från Italien trots att Italien använder cirka 25 gånger mer antibiotika i sin djuruppfödning jämfört med Sverige.

... eller i halloumin

Det finns heller inte antibiotika i halloumi från Cypern trots att landet generellt i sin djuruppfödning använder cirka 40 gånger mer antibiotika än Sverige räknat i milligram per kilo levande vikt, enligt Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Alla kött- och mjölkprodukter är antibiotikafria

Kött eller mjölk från djur som behandlats med antibiotika får inte användas som livsmedel så länge rester av antibiotikan finns kvar. Det går inte ens att göra ost av mjölk med minsta rest kvar eftersom bakteriekulturen störs och osten ystar inte.

2. Gruppbehandling av djur hot mot folkhälsan

Men det finns andra problem när stora mängder antibiotika används. När man väljer att behandla hela grupper med antibiotika fast bara en individ är sjuk.

Eller när man i förebyggande syfte ger hela djurbesättningar antibiotika med brett spektrum för att stoppa eventuella utbrott av flera möjliga sjukdomar och infektioner.

Överanvändning bidrar till fler multiresistenta bakterier som ingen antibiotika längre biter på. Vilket är ett allvarligt hot mot folkhälsan.

3. Sverige behandlar individen

I Sverige förebygger vi istället sjukdomar i våra djurbesättningar genom att sköta djuren bra. Vi undviker gruppbehandlingar och behandlar i första hand individen för just den infektion som finns.

4. Dyrt, men självklart för oss

Det är förstås dyrare att ställa rätt diagnos och det betyder kostnader med extra hantering och skötsel. Men för oss är det självklart. Sjuka djur behandlas. Friska djur behöver inte antibiotika.

5. Att välja svenskt är att välja hållbart 

När konsumenter väljer att köpa livsmedel som är producerade med minimal användning av antibiotika händer två viktiga saker: 1. Mindre ökning av multiresistenta bakterier. 2. Fler djur får det bättre. Den som drar ner på antibiotikan måste öka omsorgen om djuren.

LÄS MER:lrf.se/antibiotika