Strandskyddet ska anpassas utefter tillgången på sjöar, stränder, befolkningstäthet och exploateringstryck. Strandskyddet ska också förbättra förutsättningen för bostäder, näringsverksamhet, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck.

– Förslagen ska dels syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Det ska samtidigt finnas ett fortsatt starkt och, om det behövs, förstärkt strandskydd för att värna våra obrutna strandlinjer, tillgängligheten inom allemansrätten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i regeringens pressmeddelande

Det dröjer dock lite innan direktiven för utredningen är klara.

– Vi väntar med spänning på utredningsdirektiven och förväntar oss att de lever upp till januariöverenskommelsens utfästelser, Erik Evestam som arbetar med strandskyddsfrågorna på LRF.

Utredningen ska vara klar den 30 november nästa år.

– Vi välkomnar utredningen och ser fram emot att det nu blir lättare att utveckla boende och företagande på landsbygden, säger Erik Evestam.