Skörden av oljeväxter bedöms ligga 14 procent över 5-årssnittet. Jordbruksverket har inte med skörd av grovfoder i sin prognos men LRF bedömer att även vallar och betesmarker gett bra avkastning under 2019.
Årets skörd är särskilt välkommen efter fjolårets extremt svaga skörd, den sämsta på 60 år för till exempel spannmål (3,6 miljoner ton). Ekonomin, men även framtidstron, i näringen fick sig en rejäl törn 2018 så därför är skörderesultatet i år särskilt värdefullt.

Lokalt i landet finns en variation i skördeutfall och det ostadiga vädret under senare veckor kan ge kvalitetsavdrag och leder även till högre torknings- och bärgningskostnader. För fruktodlare var väderleken under den känsliga blomningsperioden inte gynnsam och skörden av äpple kommer att bli lägre än normalt.

Sammantaget är skördeutfallet ändå en stor lättnad för Sveriges bönder och för hushållen är skörden en stor tillgång som minskar importbehovet och därmed begränsar den svenska konsumtionens miljö- och klimatavtryck.

Läs Jordbruksverkets pressmeddelande här.