Vad har varit mest spännande?

– Att få en fördjupad bild av arbetet på Franzéngatan och att möta medarbetarna, säger Paul Christensson.

– Jag blir alltid så imponerad av den fantastiska skatt av medarbetare som finns inom LRF på alla nivåer. Engagerade, kompetenta och otroligt driftiga! Dessa dagar har verkligen inte varit något undantag, säger Mikaela Johnsson.

Är det något som överraskat dig?

– Kanske inte överraskat, men vi har bland annat fått ta del av pågående arbete inom kommunikationsarbetet som låter spännande. (Paul)

– Det har varit spännande att få en ordentlig inblick i vår verksamhet från ett nytt perspektiv då jag av naturliga förklaringar genom regionens arbete upplevt det från den horisonten. Det är intressant att få se hur inriktningsbeslut, strategier, policys och så klart vår vision får liv genom noggrann förvaltning på de olika enheterna. (Mikaela)

Vilka frågor är viktigast för LRF framöver?

– Som ordförande för LRF Skogsägarna skulle jag vilja säga de frågor som nu ska utredas i regeringens äganderättsutredning. Vår rätt att bruka skogen och möjligheten att bli en än viktigare del i bioekonomin. Även den hållbarhetsstrategi som nu tas fram efter LRF-stämmans beslut tror jag kommer vara viktig för LRF och våra medlemmar. Vi har lösningar på många samhällsutmaningar men vi måste också våga utmana gamla sanningar för att skapa trovärdighet. (Paul)

– LRF har som alltid en mängd viktiga frågor, stora som små, och en utmaning är att våga prioritera! Var behövs våra resurser bäst och var gör de mest nytta? Framöver ser jag klimatutmaningarna som vår allra största fråga både vad gäller hot och möjligheter. (Mikaela)

Är det någon speciell fråga som du vill driva som styrelseledamot?

– Eftersom skogen ligger mig varmt om hjärtat så är det skogsfrågorna som står högt på min agenda, men jag vill också bidra med mina perspektiv och erfarenheter i andra frågor. Innovation och utvecklingsfrågor är alltid viktiga för en branschs framgång och som jag tidigare svarat anser jag att hållbarhetsfrågorna är en nyckel, men vi måste både klara hög biologisk produktion och ha verkligt hållbara system. (Paul)

– Utvecklingen går i rasande fart och för LRF som organisation liksom för våra näringar gäller det att hålla tungan rätt i mun och känna av vart vi är på väg och hur vi på bästa sätt kan ta oss dit vi vill, såklart med utveckling, konkurrenskraft och lönsamhet i fokus. (Mikaela)

Något som ni vill säga till LRFs medlemmar?

– Vi har många mycket kompetenta och dedikerade medarbetare som jobbar för oss, säger både Paul och Mikaela.

LÄS MER: Läs mer om riksförbundsstyrelsens övriga ledamöter här