Det är nog få som har missat den senaste tidens skriverier om IPCC-rapporten. Svenskt lantbruk har konstigt nog hamnat i rampljuset av helt fel anledning. Men så blir det lätt när man låter globala fakta bli till lokala sanningar. Det är dock viktigt att inte låta sig nedslås av vinklad rapportering, faktum är att denna rapport är en möjlighet för oss.

Rapporten beskriver det globala jordbrukets markanvändning och visar samtidig att svenskt jord- och skogsbruk håller världsklass. Det är alltså inte konstigt att universitet och beslutsfattare världen över kontaktar just oss för att lära sig mer om hur brukandet av jord och skog kan bli mer hållbart.

Det är stor skillnad på svensk produktion och det globala snittet. Det visar bland annat PRINCE-rapporten som gavs ut av Naturvårdsverket i slutet av 2018. I den har forskare studerat hur det vi äter i Sverige påverkar miljön. Ungefär varannan tugga är importerad och forskningen visar tydligt att man bör välja svenskt om man vill minska sitt klimatavtryck. Vi kan alltså känna oss trygga med att forskningen styrker att det vi arbetar med här i Sverige är bra och den hållbarhetsutveckling vi gjort de senaste 30 åren är imponerande!

Vi brukar jorden på ett sätt som gör att mullhalten i jordarna ökar, vi föder upp djur utan onödig användning av antibiotika och vi planterar fler träd än vi avverkar. Vi har ett effektivt jordbruk med friska djur och jordar och det ska vi vara stolta över.

Vi har redan gjort mycket för att bli bättre men vi kan göra mer, det kan alla. Det måste dock vara ekonomiskt hållbart. Annars leder vår hållbara utveckling snarare till en avveckling av världens mest hållbara jordbruk. Det vore förödande och skulle bli ett exempel för resten av världen att hållbart jordbruk inte är ekonomiskt gångbart.

De senaste 30 åren har vi tagit stora kliv och utvecklats när det gäller att bli mer hållbara och resurseffektiva. Samtidigt kan vi inte se samma utveckling i hur mycket bonden får betalt. När vi tar på oss mer arbete och högre kostnader för att bli bättre, behöver det också löna sig. Till syvende och sist är det upphandlaren på kommunen, krögaren, ICA-handlaren och konsumenten i butik som väljer mellan inhemska och importerade produkter. Det måste bli lätt att välja rätt och pengarna som slutkonsumenten betalar måste till större del hamna hos primärproducenterna.

För mig är IPCC-rapporten startskottet för en spännande höst med stort fokus på hållbarhet. Jag kommer ta varje chans jag får att berätta hur bra vi är och det hoppas jag att du gör också.

Palle Borgström
Förbundsordförande, LRF

LÄS MER: Jordbruksverkets generaldirektör: Ökad svensk matproduktion är bra för klimatet

LÄS MER: Debattartikel i Smålandsposten: Svensk mjölk ger 10 000-tals jobb på landsbygden

LÄS MER: Fakta och siffror om svenskt jord- och skogsbruk