Byanätsforum anser bland annat att ansvariga myndigheter bör säkerställa att det finns tydliga tidsplaner för byggnationer och färdigställande. Det bör ställas högre krav på att tidsplanen är rimlig, exempelvis genom att jämföra med aktörens tidigare projekt i liknande områden.

– Det är tydligt att i det dagsläget inte finns tillräckligt tydliga krav för att säkerställa att bredband byggs i tid. Allt för många projekt är försenade, därför behövs hårdare krav på att aktörernas tidsplaner hålls. För LRFs del är det även viktigt att vi prioriterar områden där det finns företag och att man värnar en god dialog med markägare, vilket vi framför i remissvaret, säger Cecilia Reje, näringspolitisk expert, infrastruktur på LRF.

Byanätsforum lyfter även behovet av att låta byanäten ha en fortsatt stark roll i bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Fördelarna är många, mycket av lokalkännedomen, efterfrågan och kontakterna finns på lokal nivå, vilket gör att byanäten kan bidra till bredbandsutbyggnaden på ett effektivt sätt.

– Det finns många exempel där fiberutbyggnad inte hade blivit av utan byanätens engagemang. Genom att gå ihop med grannar, ta hjälp av lokala entreprenörer och goda relationer med markägare har man lyckats få ihop utbyggnaden. Det är viktigt att deras roll i utbyggnaden värnas och vidareutvecklas i den nya modellen, säger Tommy Nilsson på Byanätsforums kansli.

Remissvaret finns att läsa i sin helhet här.