IPOnly har inte klarat av att leverera anslutningar enligt sina planer och detta har mött hård kritik från väntande kunder.
När bolaget bemötte kritiken såväl före som efter mötet, så förklarade man att förseningen bland annat berodde på att det är svårt att få tillgång till marken.

LRF-DEBATT I DAGENS SAMHÄLLE: Slarv hotar bredbandsutbyggnad

Detta fick LRF att reagera genom ett brev som skickades till departementet för att beskriva markägarnas bild av läget. Det resulterade i ett möte med statsrådets sakkunniga på finansdepartementet.

Bredband är en förutsättning

Budskapet var att bredbandsbyggare i allmänhet och IPOnly i synnerhet lovat mer än de kan hålla och att man nu försöker skylla situationen på markägarna. Detta är bara är att beklaga. Bredband är en förutsättning för boende och företagande på landsbygden och det ligger i allas intresse att utbyggnaden flyter på så smidigt som möjligt. Men på flera ställen i landet har brådskan gjort att respekten för markägarnas frågor och önskemål har ignorerats, vilket skapar onödiga motsättningar.

Utbyggarna måste bli proffsigare

- Vårt budskap till departementet är att förseningarna inte beror på markägarna utan att bredbandsbyggarna helt enkelt måste bli proffsigare i sitt jobb. Och att de inte lovar mer än de kan hålla, säger LRFs expert Björn Galant.

LÄS MER: Anmäl dig till bredbandsmöte med Ygeman