I början av september avslog Energimarknadsinspektionen Svenska Kraftnäts ansökan för att få bygga 18 mil luftledning på sträckan Oskarshamn-Nybro-Hemsjö. 

Därefter fick Vattenfall avslag på sin ansökan för att bygga luftledning på Orust, med motiveringen att inte heller de har tagit de marksnåla alternativen på allvar och beskrivit för- och nackdelarna med dessa.

I Orustfallet kan domen från Rinkaby-Kristianstad-fallet ha varit vägledande.

Visar kraften i en medlemsförening

- En grundregel om man är medlem i en förening som LRF är att inte knyta handen i byxfickan. Och man kan med fog säga att medlemmarna i Kalmar/Blekinge län samt på Orust inte har knutit handen i fickan i dessa ärende. Så stort tack till alla er som engagerat er i denna fråga, säger Björn Galant, LRFs expert på infrastruktur.

- LRF är givetvis positiva till ett modernt elnät, men för oss är det centralt att utbyggnad sker med minsta möjliga intrång på boende, jord- och skogsbruk, säger Björn Galant.

LRF vill att det byggs med marksnål teknik

I denna process blev det uppenbart att många fler parter än markägare är negativa till de besvär en luftledning ger, kommunalråd och ett väldigt stort antal boende och andra organisationer har också engagerat sig på samråd och i remissvar. Det är med andra ord ett ganska brett samhällsintresse som kräver att ledningen byggs med ”marksnål” teknik.

- Nu kommer Svenska Kraftnät och Vattenfall troligen ta omtag i frågan och förhoppningsvis realiserar de då kraven på marksnål teknik, säger Björn Galant, LRFs expert på infrastruktur.

LRF SYDOST: Vilken seger! Vi har jobbat med detta sedan 2014 

LRF ORUST: Kraftledningen hade förstört odlingsmark och skog