Så här beskrivs lantbruksverksamheten i den nya regeringsförklaringen:

Svenska bönder producerar varor i världsklass. Genom fortsatta satsningar på livsmedelsstrategin och ett kraftfullt bondepaket stärks det svenska jordbrukets konkurrenskraft.

Ett hållbart och växande skogsbruk bidrar till jobb, tillväxt och klimatnytta. Med levande skogar och mångskiftande natur kan den biologiska mångfalden öka.

Arbetet med det nationella skogsprogrammet fortsätter och regeringen arbetar för att stärka äganderätten och hållbarheten i de svenska skogarna. Den skog som staten äger ska förvaltas på ett hållbart sätt.

Villkoren för de gröna näringarna står högt på regeringens dagordning.

- Glädjande att villkoren för de gröna näringarna står högt på regeringens agenda, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Läs hela regeringsförklaringen här