Afrikansk svinpest härjar nu på många håll i världen, i Europa finns den framför allt i den östra delen. Viruset kan överleva mycket länge i blod, gödsel, kött och kadaver. Från områden med smitta kan den i närområdet spridas vidare med smittade djur. Över längre distanser har spridningen en koppling till människor, sannolikt med olika typer av köttprodukter som hamnar i naturen.

Om vi får afrikansk svinpest på våra vildsvin är det viktigt att vi upptäcker smittan på ett tidigt stadium. Det är avgörande för en effektiv bekämpning att Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA snabbt får in uppgifter om döda vildsvin för eventuell provtagning.

Om du hittar ett självdött vildsvin, rapportera fyndet till SVA på rapporteravilt.sva.se eller ring 018-67 40 00.

LÄS MER:Jordbruksverkets och SVAs sidor om afrikansk svinpest.