I projektet ”Turism på annans mark” ska LRF och Naturturistföretagen ta fram modeller för samverkan mellan turistföretagare och markägare, exempelvis genom att ta fram olika typer av avtalsförslag.
I projektet ingår sju rundabords-samtal som genomförs på olika platser i Sverige för att få input från både markägare och turistföretagare i frågan.
Men för att få så bred verklighetsförankring som möjligt i frågan så erbjuds intresserade markägare fylla i befogad enkät.

Hjälp oss gärna genom att fylla i den här enkäten.