Ny statistik från Energimyndigheten visar att användningen av biogas ökade med 29 procent mellan 2017 och 2018, men produktionen av svensk biogas är i stort sett oförändrat.

Av de 3,7 terrawattimmar biogas som används i Sverige är endast drygt två producerade i Sverige. 

Den svenska biogasen används huvudsakligen till fordonsgas. Av importen användes omkring en tredjedel som fordonsgas, medan resten framförallt ersatt naturgasanvändning i industri och uppvärmning.

Biogasproduktion viktig för svenskt jordbruk

Vid svenska biogasanläggningar producerades under 2018 även 2,8 miljoner ton näringsrik rötrest, varav 2,4 miljoner ton användes som gödningsmedel i jordbruket.

– Biogasproduktion är viktigt för svenskt jordbruk i många hänseenden, bland annat för målet om ökad ekologisk odling som är beroende av biogödsel, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Mängden gödsel som rötas till biogas och biogödsel har mer än femdubblats sedan 2009. En anledning till ökningen är det gödselgasstöd som infördes 2015 och som gäller fram till 2023.

– Det är glädjande att en allt större andel av landets stallgödsel rötas till biogas. Det ger en dubbel klimatnytta eftersom metanutsläppet från gödselhanteringen minskar, samtidigt som man kan ersätta fossila bränslen. Det krävs nu besked om en långsiktig förlängning av gödselgasstödet för att mer biogas från gödsel ska komma till stånd, säger Palle Borgström, förbundsordförande på Lantbrukarnas Riksförbund.

Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten, poängterar också vikten av en förlängning av den tillfälliga biogaspremien.

– Vid reningsverken sjunker andelen biogas som uppgraderas till fordonsgaskvalitet på grund av konkurrensen från den subventionerade och importerade biogasen. Därför är det viktigt att biogaspremien breddas så att den också omfattar biogas från reningsverken.

Upp till bevis för riksdag och regering

Regeringen har fattat beslut om obligatorisk matavfallsinsamling från och med 2021 – ett steg på vägen, enligt Avfall Sverige.

– Nu måste de förslag på åtgärder som den pågående Biogasmarknadsutredningen ska lägga fram i december skapa långsiktighet och stabilitet för svensk biogas. Vi behöver en gedigen produktionspremie för svensk biogas och fortsatt skattebefrielse. Vi upplever en ökad medvetenhet om biogasens många samhällsnyttor, men nu är det upp till bevis för riksdag och regering att införa de styrmedel som behövs för att säkra fortsatt stark efterfrågan och samtidigt lyfta svensk produktion, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige i pressmeddelandet.

– Det är fantastiskt att biogasanvändningen fortsätter att öka. Det visar att intresset i industrin är stort när biogas kan erbjudas till ett konkurrenskraftigt pris. Samtidigt har ökningen i svensk produktion avstannat, och det görs få investeringar i nya anläggningar. Det är synd med tanke på de stora miljö- och samhällsnyttorna, säger Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige.

LÄS MER: Svenskproducerad biogas minskar utsläppen