- Jättebra och roligt att LRF fick en inbjudan. Det visar att de gröna näringarna har en plats i forum som detta, vilket inte var givet för bara några år sedan, säger Hilda Runsten.

Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN och svensk utrikesminister, är förstås det stora dragplåstret. Kanske lyfter han vattenglaset även denna gång och pratar om vikten av rent vatten.

Orimligt att bonden ska ta hela risken

Hilda Runsten, som är chef för energiföretagande- och miljöenheten på LRF, ska prata om de ekonomiska risker som bonden utsätts för.

- Jag vill få en diskussion om den finansiella bördefördelningen i livsmedelsproduktionens omställning. Den kommer att kosta stora summor. Givet hur matkronan är fördelad blir det inte rimligt att bonden samtidigt ska ta hela investeringen själv. 

När effekterna av klimatförändringarna slår till så är det bönderna som drabbas först. Att klara 1,5-gradersmålet är därför avgörande för oss alla. 

Det gröna näringslivet har lösningarna

- Forskarkåren pekar på att det är möjligt att nå målet om vi bara startar nu. Det gröna näringslivet i Sverige har alla förutsättningar att medverka i omställningen. Vi är ju en grundförutsättning för att bekämpa klimatförändringarna genom att fånga och lagra koldioxid från atmosfären och samtidigt leverera livsmedel, förnybara råvaror till drivmedel, förnybar energi, nya klimatsmarta material och kemikalier. Men då måste vi få långsiktiga politiska spelregler, säger Hilda.

Bland övriga talare på konferensen finns Liza Jonson, vd för Swedbanks fonder Robur och SEB:s hållbarhetschef Per Georgzén. Pernilla Hagberg, KTH och Rodney Irwin, World Business Council för hållbar utveckling.

Johan Kuylenstierna är konferencier tillsammans med mediaprofilen Josefine Sundström.

Läs mer om konferensen här.