När LRF Öst med regionerna Östergötland, Sörmland och Örebro hade styrelse- och medarbetarmöte i tisdags stod arbete mot trakasserier som en punkt på dagordningen. Bakgrunden är att hela LRF har nolltolerans mot alla former av trakasserier, inte minst sexuella trakasserier. Här behöver organisationen få mer kunskaper om vad som gäller, hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande och vart man kan vända sig om något händer. LRF Öst var först ut med att få besök från riks och ett entimmes pass om arbete mot sexuella trakasserier. 

- Efter de tre #metoo-uppropen i de gröna näringarna vintern 2017 bestämde sig LRFs Jämställdhetsakademi för att göra ett arbete mot sexuella trakasserier i branschen. Från akademins sida handlar det om att sprida kunskap och öppna upp för diskussioner, säger Stina Bergström, ansvarig för LRFs Jämställdhetsakademi, som tillsammans med Carl Johan Lindh från LRFs HR-avdelning höll i passet om trakasserier.

Erik Erjeby är regionchef för LRF Öst:

- Det känns bra att vi avsatte tid till det här viktiga ämnet. Passet var upplagt så att de varvade fakta, korta filmer och arbetsuppgifter i små grupper, ett upplägg som passade gruppen perfekt. Trots ett känsligt ämne så var uppskattningen kring passet stort och värdegrundsarbete återkom till exempel senare när vi diskuterade framtidens folkrörelse. Vi hittade också ett antal åtgärder att vidta omgående som att infoga visselblåsarnumret i våra medlemsbrev. Jag rekommenderar alla att investera en timme på detta vid lämpligt tillfälle!

LRF upprättade en visselblåsarfunktion 2018. Numret är 018-444 20 40. Det kan användas av både medarbetare och förtroendevalda inom LRF som upptäcker oegentligheter eller trakasserier inom organisationen. Samtalet är kostnadsfritt och det går bra att vara anonym.

Har du frågor? Kontakta:

Stina Bergström, LRFs Jämställdhetsakademi, 076-775 35 41, stina.bergstrom@lrf.se

Carl Johan Lindh, LRFs HR-avdelning, 070-376 06 60, carljohan.lindh@lrf.se

Tips om hur du kan agera mot trakasserier:

  • Bryt i närtid. Sluta ursäkta dåliga beteenden. 
  • Fokusera på att hjälpa den utsatta. Be andra personer runt omkring om hjälp.
  • Försök att bryta det som händer. Hitta oväntade lösningar för att bryta.
  • Sök stöd. Hitta en allierad så att ni tillsammans kan göra något.
  • Prata med chefen/arbetsgivaren. Berätta för din chef vad du sett.
  • Anmäl. Ta reda på var du i din organisation anmäler om du ser kränkningar och trakasserier.
  • Ring 018-444 20 40. Du kan vara anonym.