Näringsministern Ibrahim Baylan har kommit halvvägs på sin småföretagarturné som omfattar företagsbesök på fyra orter. När han nu har besökt Eskilstuna och Karlstad passade han på att träffa Palle Borgström, förbundsordförande för LRF, Sveriges största småföretagarorganisation.

Palles huvudbudskap vid mötet med näringsministern var att det är nödvändigt att underlätta småföretagares kontakter med myndigheter. Myndighetsutövning ska handla om att hjälpa företagare att göra rätt.

Skatteverket nämndes togs upp som ett föredöme på en myndighet som lyckas förena ett främjandeperspektiv med sin traditionella roll.

"Regeringen kan påverka"

Ibrahim Baylan bekräftade att myndigheters attityder var ett genomgående tema som kommit upp under hans besök.

LÄS MER: Så här jobbar LRF med God myndighetsutövning

Palle påpekade att regeringen har en viktig roll att via instruktioner och regleringsbrev påverka utvecklingen åt rätt håll.

EU-regler övertolkas

Även implementering av EU-regler diskuterades och Palle beskrev problemen med överimplementering, å enda sidan ökade kostnader för svenska företag och å andra sidan svårigheter att kommersialisera mervärden i svensk livsmedelsproduktion om krav utöver EU-nivån inkluderas i svenska regelverket. LRF skulle återkomma med fler exempel på överimplementering.

LÄS MER: Därför överimplementeras EU-regler i Sverige, men inte i Danmark

I november ska näringsministern besöka småföretagare på två andra orter, däribland Malmö.

LÄS MER: Näringslivets Regelnämnd lyfter LRF-förslag om snabbare ärendehantering hos myndigheterna