Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare grundades för att gynna företagare som vill expandera, men saknar tillräckligt med eget kapital. Under det första året har bolaget gett lånelöften på cirka 50 miljoner kronor till ett 20-tal lantbruksföretag.

- Vi får nya förfrågningar varje vecka. Det visar att Tillväxtbolaget har fått en viktig roll som finansiär och nu etablerat sig på kartan, säger VDn Helena Silvander.

LÄS MER: Lantbruksbarometern visar optimism

En av anledningarna till att Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare grundades av LRF, Lantmännen och HKScan var att det tidigare saknades en gemensam plattform för det gröna näringslivet vad gäller riskvilligt kapital. Fram till år 2030 kommer det att krävas cirka 100 miljarder kronor i investeringar i svensk primärproduktion.

"Ökat intresse för svenskt lantbruk"

- Intresset för svenskt lantbruk och svenska livsmedel har vuxit och i större utsträckning etablerat sig på marknaden. Tillväxtbolaget visar att ägarna tror på näringen och vill vara med och dela både möjligheter och risk. Det i sin tur är ett starkt signalvärde för bankerna. Vi bidrar till att en rad investeringar kan genomföras eftersom bankerna normalt sett inte beviljar lån till hela investeringen och väldigt få har så stor andel eget kapital för att täcka mellanskillnaden, säger Helena Silvander.

"Många unga vill bli lantbruksföretagare"

Något som har överraskat Helena positivt under detta första år som VD är att investeringsviljan är fortsatt hög trots fjolårets sommartorka, och så en sak till:
- Många ungdomar har visat stort intresse att bli lantbruksföretagare. Det är väldigt nödvändigt och roligt. Den här kundgruppen har dock störst utmaningar att få låna i banken.

Vad är Tillväxtbolagets prioriterade frågor just nu?
- Det är att öka utlåningsvolymerna i bolaget och därmed bidra till ytterligare satsningar och tillväxt i lantbrukssektorn.

Hur går det arbetet till?
- Förutom löpande arbete med att träffa befintliga och nya kunder har vi kontakt med banker, rådgivningsföretag och näringen. Dessutom arbetar vi på att stärka upp bolaget ytterligare och försöka få kapital från staten. Det här steget ligger helt i linje med det som kommunicerades 2018. Då var ambitionen att först ”få fart på ” de första 100 miljonerna och sedan arbeta med att få in lika mycket från i första hand staten. Vi ser ljust på framtiden.

LÄS MER: Det här är Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare

LÄS MER: Förre landsbygdsministern hyllar Tillväxtbolaget

LÄS MER: Nya VDn vill bidra till konkurrenskraftigt lantbruk