LRF, som sitter med i svenska FAO-kommittén, fick frågan från Näringsdepartementet om Agnes ville delta i panelen om nästa generationens jordbruksföretagare. För Agnes del var det en helt ny erfarenhet.

– Det kändes otroligt kul att vara med och sprida och fånga upp erfarenheter. I min panel satt även Mashiri Zvarimwa, innovations- och digitaliseringsexpert från Sydafrika och Nikki Pilania, mjölkbonde, från Uttar Pradesh i Indien, Anna Hovhannisyan, trädgårdsentreprenör från Armenien och Carlos Castellanos från Colombia som arbetar med en digital plattform med information till nytta för jordbrukare – så olika, men så samstämmiga i vad unga bönder behöver. Med lönsamhet kommer attraktionskraft och fler som kan bidra mot en hållbar utveckling.

Även landsbygdsministerns statssekreterare Per Callenberg samt representanter från FN-institutionerna FAO och IFAD var med på seminariet och fick höra vad unga bönder behöver för hållbart företagande. Något som väckte ett intresse för fortsatt dialog i frågan.

Hållbarhet är att vara resurssmart

För Agnes del handlar hållbarhet om att använda de resurser hon har på ett så naturligt och effektivt sätt som möjligt.

– Vårt sätt att producera på ett naturligt sätt kostar i arbetstimmar men betalar sig genom friska djur, lägre veterinärräkningar och liten användning av medicin. Vi bidrar till biologisk mångfald och gör något bra klimatet, samtidigt skapar en sund ekonomi i företaget, säger Agnes.

Investeringar minskar sårbarheten

Att göra rätt investeringar och låta utvecklandet av företaget ta sin tid är en annan erfarenhet Agnes delar med sig av.

– Vi, pappa och jag, betar av utmaningarna vart efter vi ser dem. Till exempel har vi insett att beroenden av olika slag, för att slakta, för att sälja och så vidare skapar osäkerhet i vårt företagande och gör oss sårbara. Därför har vi investerat i ett eget slakteri. Likaså har vi bestämt att sälja mer av vårt kött själva direkt till våra kunder. Att göra mer av vårt varumärke är nästa grej i vårt företag.

Vill du läsa mer om hur Agnes tänker runt utvecklandet av familjens/sitt företag, läs hennes inspel i skriften ”Towards 2030 – sustainability as the business case for agriculture and forestry”, från Svenska FAO-kommittén som snart finns tillgänglig på både svenska och engelska här.

30-åring som föddes in i LRF

Namn: Agnes Jörgensen
Bor: Bygger hus i Nälden, Jämtland.
Ålder: 30 år
Familj: Sambon Kristofer
Yrke: Halvtid på Slåtte Naturbeteskött och halvtid som projektledare för LRF Västernorrlands ”Mer för Mjölken” .
Fritidsintressen: Äta gott samt att vara ute och göra allt från att cykla, springa, åka skidor och se nya platser.
LRF-medlem sedan: 2018 (Familjen har alltid varit medlem)
Aktuell: Deltog på FN-möte om trygg livsmedelsförsörjning.