Så här kommenterar LRFs vd Anna Karin Hatt och Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman förslaget om den nya lagstifningen:

Det är ett tidigare beslutat EU-direktiv som nu grundligt har utretts av Konkurrensverket och ska genomföras i Sverige. Inom EU har man sedan länge uppmärksammat att det är viktigt med schyssta villkor mellan de olika parterna i livsmedelskedjan från bonde till konsument och att en hög koncentration och därmed stor marknadsmakt väsentligt ökar risken för otillbörliga affärsmetoder.

Utredningsförslaget kompletterar på ett bra sätt riksdagsbeslutet från 2017 om en nationell livsmedelsstrategi.

Livsmedelsstrategin syftar till att öka den svenska livsmedelsproduktionen och om det ska lyckas krävs rimliga villkor i hela livsmedelskedjan, det vill säga för lantbrukare, livsmedelsproducenter och detaljhandel.

Detta är en förutsättning för att konsumenterna ska kunna erbjudas högkvalitativa och prisvärda produkter.

Våra medlemmar vittnar på olika sätt om att otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan är förekommande och även har ökat de senaste åren.

Exempel på otillbörliga metoder som direktivet syftar till att stävja är sena betalningar, sena ändringar i beställningar och annan systematisk övervältring av risk och kostnader som inte är skäligt att leverantören ska stå för.

Vi välkomnar utredarens ambition att göra lagstiftningen enkel genom att tillämpa den på alla aktörer och produkter i livsmedelskedjan.

Det är även viktigt att ansvarig tillsynsmyndighet framöver ges adekvata resurser för att upprätta en självständig funktion som inte är en del av ordinarie verksamhet.

För att denna lagstiftning ska bli effektiv är det även viktigt att påföljderna är tillräckligt kännbara för att verka avskräckande. Vi ser nu fram emot att utredningen omsätts i ett förslag som kan träda i kraft inom en snar framtid.

Regeringens utredning

Utredningen har genomförts på regeringens uppdrag av Johan Hedelin, analyschef på Konkurrensverket. Utredningen finns publicerad här.

För mer information
LRF: Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert, 070-372 98 40
Livsmedelsföretagen: Rasmus Bäckström, näringspolitisk expert, 070-756 21 41

LÄS MER: Landsbygdsministern: Utredningen syftar till att stärka våra företagare som verkar i jordbruks- och livsmedelskedjan