Den 10 oktober arrangerade Byanätsforum och landets regionala bredbandskoordinatorer en konferens i samarbete med Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF.

På 17 olika orter deltog närmare 300 personer för att prata om bredband på landsbygden.
– Allt gick i princip enligt plan och utvärderingen visade att de flesta gillade kombinationen av fysisk och digital träff, säger Tommy Nilsson som var värd för den digitala delen av konferensen.

Ministern: Vi har ett näringsliv i framkant

Digitaliseringsminister Anders Ygeman, (S), var inledningstalare och drog en parallell till hur samhället byggdes upp med infrastruktur som skapades för snart 100 år sedan. I dag står vi på tröskeln till en ny omstöpning av samhället, den digitala. I grunden handlar det om att ta nästa steg i det svenska folkhemsbygget.

– Vi har en digitalt medveten befolkning och ett näringsliv som ligger i framkant. Men samtidigt återstår flera utmaningar. I takt med att bredbandsutbyggnaden når fler blir de områden som är kvar glesare. Kostnaden ökar och marknadens aktörer säger att de affärsmässigt inte kan försvara utbyggnaden, sa ministern och lyfte även de många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden som kommit in på grund av uteblivna leveranser.

200 byanät har beviljats stöd

Anders Ygeman avslutade med att lyfta de 200 byanät som beviljats stöd i innevarande landsbygdsprogram och som byggt nät med över 200 000 anslutningar plus de 35 000 anslutningar som ännu inte är färdigbyggda. Byanäten är en central del i att alla ska ha jämlika förutsättningar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Den nationella delen av konferensen spelades in och den går nu att se på Byanätsforums webbplats